9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatımı

9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatım Videoları

9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatımı

9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatım Videoları bir arada

9.Sınıflar için ders kitabı cevapları yanında mantık-önermeler konusunda başlayarak, konuların anlatıldığı videoları bir araya getirmeye çalışacağız.

9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatım Videolarını bir araya getirdik.Aşağıdaki videoları sırayla izleyerek 9.sınıf matematik mantık-önermelerle ilgili şu konuları tek tek öğrenmiş olacaksınız.Mantık-önermeler konusu çoğunlukla gereksiz görülebilir ama aslında matematiğin özü diyebiliriz.Başta kümeler olmak üzere matematiğin hemen hemen her konusunda dolaylı da olsa mantık konusunda öğrenilen bilgiler kullanılıyor.Bu nedenle en güzel şekilde öğrenmeniz matematik için iyi bir temel demek.

9.Sınıf Mantık-Önermeler konusunun alt başlıkları:

• Önerme
• Bileşik Önerme
• Önermenin Değili
• Ve, veya, ya da bağlaçları
• De Morgan Kuralları
• Koşullu Önerme
• İki Yönlü Koşullu Önerme
(veya gerek ve yeter şart)
• Her ve bazı niceleyicileri
• Açık Önerme
• Tanım
• Aksiyom
• Teorem
• İspat
• Hipotez
• Hüküm

Önerme:Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme adı verilir. Önermeler p, q, r, s, t, .... gibi küçük harflerle gösterilir. Bir önermenin doğru ya da yanlış olması, bu önermenin doğruluk değeri ile ilgilidir. Önerme doğru hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri D ya da 1; yanlış hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri Y ya da 0 ile gösterilir.

Dikkat:Soru, istek, emir, hayret, ünlem, görecelik gibi anlamlar içeren ifadeler bir önerme değildir.

Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak oluşturulan yeni önermeye bu önermenin değili (olumsuzu) denir.p önermesinin değili p' ile gösterilir.

Bileşik önermeler:İki veya daha fazla önermenin "ve", "veya", "ya da", "ise", "ancak ve ancak" bağlaçlarından en az biri ile birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yeni önermelere bileşik önermeler denir.

Özellikle 9.sınıf matematik önermeler konusunda başarılı olmak isteyen öğrenciler bileşik önermelerin özü olan ve,veya,ise,ya da,ancak ve ancak bağlaçlarının ne zaman doğru ne zaman yanlış olduğunu çok iyi bilmesi gerekir.Biz de bu nedenle özetini tablo halinde sizler için hazırladık:

Videoları sırayla not alarak izlemenizi öneriyoruz.

9.Sınıf matematik 1.ünite mantık;önermeler konu videoları:

Önerme Nedir?

Bileşik Önermeler

Koşullu Önermeler

Niceleyiciler,açık Önerme,Aksiyom-Teorem ve İspat yöntemleri

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 17:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER