2021 LGS Matematik, Türkçe ve Fen bilimleri Soruları ile İlgili Uzmanların Görüşleri

2021 LGS Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü soruları ile ilgili uzman görüşlerine, değerlendirmelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2021 LGS Matematik, Türkçe ve Fen bilimleri Soruları ile İlgili Uzmanların Görüşleri

2021 LGS soruları ile ilgili sınavdan sonra sosyal medyada çok ciddi yorumlar, tartışmalar yaşandı. Öğrenciler,velilerden sonra uzmanların yorumları basına yansıdı. Aşağıdan uzmanların görüşlerine yer verdik. LGS matematik, türkçe zor muydu? Kolay mıydı? sorularına cevaplar geldi. Bu arada LGS 2021 Soruları ile ilgili öğretmenlerden çok ciddi eleştiriler geldi

MEB 2021 LGS sorularının ve cevaplarını yayınlandıktan sonra, uzmanlar soruları değerlendirerek görüşlerini kamuoyu ile paylaştılar.

06/06/2021 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları 

2021 LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

2021 LGS Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

LGS, 1.2 milyon öğrencinin katılımıyla dün gerçekleşti. Uzmanlar ve öğrencilerden gelen yorumlara göre sorular kazanımlara uygundu, hatalı soru iddiası yok. Sözel bölümdeki testler kolaydı. Sayısal, özellikle de Matematik, sınavın belirleyicisi olacak.

2021 LGS Soruları ile İlgili Uzmanların Görüşleri

DİKKAT GEREKTİRİYORDU

Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: Okuma, anlama sorularına ağırlık verilmiş; metin türleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ait soru yok. Daha çok kısa metinlerden oluşan klasik soru tiplerine yer verilmekle birlikte bazı soruların çeldiriciliği oldukça kuvvetliydi. Tablo ve grafik soruları, dikkati de ölçtüğü için bu sorular sınavın ayırt edici sorularıydı. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısına dikkat edip odaklanarak okuyan, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrenciler; bu sorularda öne çıkacaktır.

Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke: Sınavda öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiş. Özellikle 2-3 soru seçiciydi. Düzenli çalışan, dikkatli okuyanların zorlanmadan yapabilecekleri bir sınavdı.

MATEMATİK ZORLADI

Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin: Soruların tamamında şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmış. Şekilli soruların bazılarında, şekiller soruyu yorumlamanın yanı sıra sorunun çözümünde etkin rol oynamakta. Matematik okur-yazarlığı önceki LGS’de olduğu gibi ön planda tutulmuş. Sınavda değerlendirme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular yoğundu. Öğrencilerin soruların çözümü için harcadığı sürenin önceki yıllarda çıkan sorulara göre daha fazla olduğu gözlenmekte. Önceki senelere göre daha zordu; bundan dolayı sınavın belirleyicisi yine Matematik olacak.

Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser: Sorularda yüksek çeldiricilerin yer aldığı ortamlar yaratılmış. Örneğin “birbirinden farklı, birden farklı” gibi ifadeler kullanılmış. Veri analiz sorularının dışında günlük hayat becerileri içeren soru tiplerinden uzaklaşılmış, matematiksel şekillere önem verilmiş, mantık muhakemenin ön plana çıktığı bir sınav hazırlanmış. 9 zor sorunun yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav. Neredeyse tamamında birden fazla öncülün kullanılması soruların güçlük derecesini artırmış.

YORUMA DAYALIYDI

Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan: Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Direkt bilgi soruları değil de daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular sorulmuş. Geçen yıllara göre yoruma dayalı sorulara daha fazla yer verildiği söylenebilir. İrade ile ilgili soruda metnin iyi yorumlanmaması durumunda öğrenci çeldirici seçeneğe gidebilecektir.

Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: MEB’in örnek sorularında yer almasına rağmen bu yıla kadar LGS’de karşılaşılmayan harita okuma ve yorumlama becerisi, kronolojik dizin soruları yeni nesil sorular olarak yer almış. Atatürk Dönemi Türk dış politikasıyla ilgili harita sorusu sınavın tek öncüllü sorusu. Burada öğrencilerin haritayı yorumlama becerisi önem kazanmıştır. Amasya Genelgesi’yle ilgili soruda konuya hâkim olmayanlar güçlü çeldiriciye takılıp yanlış cevap verebilir. Anlama düzeyindeki soruların çoğunlukta olduğu, muhakeme gücünü ortaya koyan, çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen sorular mevcuttu.

Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu: Görsellere ve tablolara ağırlık verilen sorularda öğrencilerin tabloda verilen bilgileri kullanarak çıkarım yapma becerileri ölçülmüş. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorularda öğrencilerin dikkatleri ölçülmüş. Kelime bilgisi bağlam içerisinde verilerek ölçülürken, dilbilgisi İngilizce’nin sarmal gelen yapısından dolayı dolaylı olarak soruların içinde yer almakta. Ancak dil bilgisini ölçen soru bulunmamakta.

FEN SEÇİCİYDİ

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar: Kazanımlara uygun hazırlanmasına rağmen günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorulardan oluşmuştur. MEB’in yayımladığı örnek sorularda görsel çizimlerin ön planda tutulmasına öğrenciler alışkındı ancak bu sınavda görsellere çok fazla yer verilmemesi öğrencileri şaşırttı. A kitapçığı 15. soruda yer alan basit makine düzeneği sorunun güçlük derecesini artırmıştır. Üç soru eleyici, diğer sorular beklenen düzeydeydi.

Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Geçen yıllara göre eleyici sorular ve çeldirici seçenekler fazlaydı. Soru metinleri genel olarak anlaşılır bir dille yazılmış. Okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara yer verilmiş. Grafik yorumlama ve deney sorularına da değinilmiş. Deney soruları öğrencilerin düşünme ve çıkarım yapma gücünü test eder nitelikte. Basit makine konusu ile DNA ve Genetik Kod konusundan sorular testin belirleyicileri olacak.

Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat: Bilimsel deney düzeneklerinin olduğu soruların bazılarında görsellerin kullanılmadığını ve soruların anlatımlar üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Sınavda öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

‘SÖZEL KOLAYDI’

Sınava giren öğrencilerin görüşleri ise şöyle:

Edanur Paksoy: Matematik, fene göre daha zordu. O testte 10 soru işaretleyebildim. Doğrusal denklemlerde biraz takıldım. Fende ise 2 soru boş bıraktım. Sözeli kolay buldum.

Zeynep Abanoz: Matematik biraz zordu, birkaç soruda işlem hatası yaptım. Fende iki soruyu boş bıraktım ama sözel kolaydı. Bir soru yapamadım.

Sudenur Sarı: Matematik ve fende zorlanıp boş bıraktığım sorular oldu. Sözelde ise özellikle tarih, din ve İngilizce testleri çok iyi geçti. Yine de genele baktığımda güzel olduğunu düşünüyorum.

Cem Salman: Her zamanki gibi sayısal zordu. Türkçe ise basitti. Sınavda dikkatim dağıldı. Çünkü hocalar devamlı kalan süreyi söylediği ve sohbet ettiği için konsantrasyonum bozuldu.- OZAN ÖMER KADÜKER -

MATEMATİK ÖĞRETMENİ SERDAR AKMEŞE'nin DEĞERLENDİRMESİ

2021 LGS sınavında da belirleyici ders yine Matematik olmuştur. Soruların 3 tanesi kolay, 9 tanesi orta, 8 tanesi zor güçlük düzeyinde olup soruların 2 tanesi işlem yeteneği, 6 tanesi problem tabanlı ve 12 tanesi geometri tabanlı sorunlardan oluşmaktadır. Konulara göre soru sayılarının dağılımı 8. Sınıf matematik müfredatı ders saati ağırlığı ile uyuşmamaktadır. Örneğin %17 ağırlıktaki doğrusal ilişkiler konusundan 2 soru sorulmuşken %6 ağırlığa sahip eşitsizlikler konusundan da 2 soru sorulmuştur. A kitapçığının 15. Sorusunda müfredattan daha önceki yıllarda çıkarılmış olan 30-60-90 özel üçgeni bağıntısının kullanılmasına yönelik, yine A kitapçığının 18. Sorusunda müfredattan çıkarılan iki bilinmeyenli denklemler konusunu kullanılarak problemin çözümüne yönelik sorular kurgulanmıştır. Belirtilen sorular mevcut kazanımlar da çözülebilmekte lakin iki çözüm arasında süre ve işlem adımları olarak büyük farklılık oluşmaktadır. 

Eğitimde Ölçme Değerlendirmeye sadece test uygulaması olarak bakmak büyük hata olacaktır. Ölçme değerlendirme eğitim ve toplum sosyolojisi, eğitim psikolojisi, eğitimde fırsat eşitsizliği ve ekonomik boyutları ile de ele alınması gereken bir alandır. Bu bakış açısı ile 2021 LGS sınavını değerlendirmek gerekirse bir buçuk yıldır devam eden pandemi atmosferinde yapılan sınavın matematik alanında ölçme değerlendirme açısından sağlıklı olmadığı soru zorluk düzeyinin 14-15 yaşındaki ergenlik dönemindeki çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerini sağlayacak ayrıca matematiğe karşı ön yargılarını artıracak bir etken durumunda olduğu görülmektedir.

Lgs sınavı için acil olarak akademisyenlerin, öğrencilerin LGS  puan durumları ile  ailelerinin sosyo- ekonomik düzey karşılaştırmalarına yönelik bilimsel çalışmalar ortaya koymaları gerekmektedir. Yapılacak bu çalışlar pandemi süresince “olanın garibanın çocuğuna olduğunun “ belirlenmesi ve  önlem alınması gerekliliği için yetkili mekanizmaları harekete geçirecektir.

Serdar Akmeşe

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Öğrenciler, sorulara ve cevap anahtarlarına “meb.gov.tr” adresinden ulaşabilecek. Sınav sonuçları, 30 Haziran’da açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 19:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER