Resmi gazetede 8 Eylül'de yayınlanan MEB lise yönetmelik değişikliği ile  2023-2024 eğitim-öğretim yılında liselerde dikkat çeken değişiklikler oldu. İşte merak edilen değişikliklerin eski-yeni hali. 

Liselerde daha önce neydi şimdi nasıl olacak? İşte yeni yönetmelikte yapılan değişikliklerden önemli satır başları şunlar:

En fazla 3 dersten sorumlu geçilebilecek

Daha önce öğrenci sene sonu ortalamasına bakılmaksızın en fazla 3 dersten sorumlu geçilebiliyorken şimdi ders ortalaması 50 olmak kaydıyla en fazla 3 dersten sorumlu olarak geçebilecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni Yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

Art arda 2 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisi okula davet edilecek 

Önceki uygulamada yer alan "10 gün özürsüz toplam 30 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıf tekrarına kalır." hükmü korunmakla beraber yeni uygulamada: Özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler, devamsızlık gün sayısınca her bir gün için bir saat sosyal sorumluluk programına katılacaklar. (Sosyal sorumluluk, öğrencilerin okul içi veya okul dışı ortamlarda yapacakları kendilerini geliştirici, topluma katkı sağlayıcı, erdemli bir nesil yetiştirmeye yönelik gönüllü faaliyetlerdir. Örneğin kent estetiği, kent mobilyalarının iyileştirilmesi, yaşlı ziyareti, hayvan besleme, kedi barınağı yapma gibi...) Art arda 2 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisi okula davet edilerek veliyle görüşülecek. Aynı zamanda "önleme müdahale ve yönlendirme komisyonları" kurularak öğrencilerin devamsızlık ve başarı durumları yakından takip edilecek. Kontrol kayıtlı süreğen hastalığı olan öğrencilere uygulanan 60 gün devamsızlık uygulamasına yatarak tedavi gören öğrenciler de dâhil edildi. 

Doğrudan sınıf geçmek zorlaştı

Sınıf geçme ile ilgili önceki uygulamada öğrencilerimiz yıl sonu başarı ortalaması 50 ve üzeri olması durumunda başarısız olduğu ders sayısına bakılmaksızın doğrudan sınıf geçebiliyordu. Yeni uygulamada öğrenci sene sonu notu ortalaması 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten doğrudan sınıf geçebilir. 

Türk dili ve edebiyatı dersinde de uygulamalı sınav yapılacak

Eskiden sadece yabancı dil için yapılan yazılı ve uygulamalı sınav, artık Türk dili ve edebiyatı dersinde de yapılacak; böylece öğrenciler "okuma, yazma, dinleme konuşma" becerilerini geliştirmiş olacaklar. 

Sorumlu geçilebilecek ders sayısı değişti

Daha önce öğrenci sene sonu ortalamasına bakılmaksızın en fazla 3 dersten sorumlu geçilebiliyorken şimdi ders ortalaması 50 olmak kaydıyla en fazla 3 dersten sorumlu olarak geçebilecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni Yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek. 

Cep telefonuyla ilgili hususlar kurulda karara bağlanacak

Cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul ve eklentilerinde bulundurulması ve kullanımına ilişkin kurum müdürlerince tedbirler alınacak. Bu tedbirler, öğretmenler kurulu kararı ile belirlenecek. 

Doğum yapan öğretmenin nöbet tutma süresi uzatıldı

Doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı. 

Yakınını kaybeden öğrencinin devamsızlık süresi artırıldı

Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler eskiden özürsüz 10 gün, toplamda 30 gün devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yapıyorken, yeni düzenleme ile birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrenciler için söz konusu süre, 40 güne çıkarıldı. 

Açık liseye geçmek o kadar zorlaştırıldı ki!

Öğrenciler, ortaöğretim süresi boyunca mücbir sebepler (engelli sağlık kurulu raporu olanlar, anne ve / veya babası vefat edenler, kaynaştırma öğrencisi, şehit ve gazi çocukları, milli sporcular, Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar gibi) dışında açık liseye geçemeyecekler. 

BT rehber öğretmen kriteri değişti BT rehber öğretmen kriteri değişti

Liselerde sınavların hepsi yazılı-klasik sınav şeklide yapılacak

Sınavlar, her alanın öğretim programlarında öngörülen biçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılacak. Sınavlar, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen oluşan yazılı yoklama şekilde yapılacak. 

Spor liselerinde kız öğrencilere kolaylık

Spor liselerinde özellikle takım sporlarının oluşturulması düzenlemesinde bazı branşlarda kız öğrencilerin de takım kurma sayısına ulaşabilmeleri amacıyla kontenjan belirleme sürecinde kız ve erkek kontenjanlarının ayrı ayrı belirlenebilmesine yönelik de düzenleme yapılmıştır. 

Konu ve kazanım eksikleri için çalışmalar planlanacak

Okul zümre toplantılarında derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyali okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması, sınav sonunda yapılan sınav analizlerine göre tespit edilen konu ve kazanım eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların planlaması yapılacak. 

e-Okul bilgilerine veli rızası olmadan bilgi girilemeyecek

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre ilgili Kanun kapsamında velinin açık rızası olmadan bilgileri e-Okul'a işlenemeyecek. 

Lise yönetmeliğinde değişiklik

MEB Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliğinin son hali (Ağustos 2023 değişikliği ekli) için TIKLAYIN (PDF İndirin)

ZEKİHABER.COM