Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Adalık Kaldırma Sınavına 15 ila 23 Mart 2021 tarihleri arasında ücret yatırma işlemleri yapılacak. Yazılı sınav ise 25 nisan 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanacak.

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,
b. Sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,
c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları,
gerekmektedir.

3.3.1. SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu                   

b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
f) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
g) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)