MEB Açık Öğretim Online Sınav Videosu

MEB Açık Öğretim Kurumları-Ortaokul ve Lise Online Sınav Videosu:

Önemli Hususlar:

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi
25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere
20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.
süre uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve
atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve
İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu
yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını
başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler
için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet
bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son
tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi”
sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut
derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak
işlem yapılacaktır.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru
sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları
etkilemeyecektir.Yani yanlışlar doğruyu götürmeyecek!


 

YORUM EKLE