MEB DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ile ilgili hususlarda değişiklikler yapıldı.

MEB, Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere uygun olarak, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesini değiştirdi. Artık her desten isteyen kurs açamayacak..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesinde Değişiklik Yapıldı.Artık ortaokul ve liselerde tüm sınıflara hafta sonu yada hafta içi MEB kursu açılmayacak.

MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında önemli değişiklikler yaptı. Yönerge değişikliğinde dikkat çeken temel değişiklikler.

1) DYK artık sadece ilköğretim 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 11. ve 12. sınıflar ve mezunlara yönelik açılacak.
2) Ortaokul 5. ve 6. sınıflar ile Lise 9. ve 10. sınıflara destekleme ve yetiştirme kursu açılamayacak.
3) Zorunlu haller dışında kursların, ortaokullarda hafta içi, liselerde hafta sonu yapılması esas olacak.
4) Kurslarda açılacak dersler, 7,8,11 ve 12. sınıflar ile örgün ve açıköğretim mezunlarına yönelik, bu yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla belirlenen derslerle sınırlı olacak.
5) Yarıyıl tatilinde kurs yapılabilecek ama ara tatillerde yapılamayacak.
6) Sınıflardaki öğrenci sayısı 10-24 arasında olacak. Bazı durumlarda bu sayı 5'e kadar düşebilecek.
7) Yönergede belirlenen dersler dışında kurs açılamayacak.
8) Nöbetçi öğretmen görevlendirmede şube sınırlaması kaldırıldı. Her okulda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.
9)  MEB kursları yılda en az 2 defa denetlenecek.
10) Kursların açılma sürelerini, tatil zamanlarını belirleme yetkisi Bakanlık ve mülki amirlere verildi. (Daha önce sadece milli eğitim müdürlüğündeydi)
11) Her ortaokulda kurs açılabilecek. Ortaöğretim kurumlarının hangisinde kurs açılacağını milli eğitim müdürlüğü belirleyecek.(Her ortaöğretim kurumunda kurs açılamayacak. Kısıtlama geldi)
12) Başvurular bittikten sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerde kursa katılabilecek.
13) Kurslarda EBA ve TRT den de yararlanılabilecek.
14) Kursların koordinasyonu ortaöğretim genel müdürlüğüne verildi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ-2020 EKİM