2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda hafta sonu yada hafta içi açılacak MEB destekleme ve yetiştirme (DYK) kurslarına özel okul öğretmenleri de başvuru yapabilecek.

DYK'ya özel okul öğretmeni de başvuru yapabilecek

Değişen MEB Destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) yönergesinde "öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 8.maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle DYK hafta sonu kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek.

DYK yönergesinde 8.madde ikinci fıkra:

"(2) Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ve ihtiyaç
bulunması hâlinde özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilebilir."

MEB Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliği (PDF İndir) MEB Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliği (PDF İndir)

Yine aynı madde de yaz dönemi kurslarda öğretmenlerin bulundukları yerde görev alabilecek.

Bu husus yönergede şu şekilde yer alıyor:

"Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesiMADDE 8- (1) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden il/ilçe merkez komisyonunca belirlenen kurs merkezlerine başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler il/ilçe merkez komisyonlarınca görevlendirilir. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilirler
     (2) Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ve ihtiyaç bulunması hâlinde özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilebilir.
     (3) Kurslarda görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu hâlde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından il/ilçe merkez komisyonlarınca görevlendirme yapılır
     (4) Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
     (5) Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilir."

2023-2024 Yılı MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesi

ZEKİHABER.COM