MEB bazı öğretmenlerin sınavdan muaf olacağı ile ilgili haberi yalanladı. 

MEB şu basın açıklamasını yaptı

MEB'in YÖK' ilettiği "Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavından Muafiyet" konulu resmi yazısı

"İliniz okullarında görev yapan öğretmenlerden, pedagojik formasyon eğitimlerinin tezsiz yüksek lisans sayılıp sayılamayacağı ilişkin taleplerin Bakanlıkça değerlendirilmesine yönelik ilgi yazı ve ekleri incelemniştir.
İlgililerin. bitirmiş olduğu eğitimin yüksek lisans eğitimine denk olduğunun Yükseköğretim Kurulunu belirlenmesi halinde ve aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulmaları mümkün olabilecektir. Bilgilerini rica ederim. "