MEB Bakanının geçtiğimiz günlerde açıklama yaptığı merakla beklenen temel eğitimle ilgili yönetmelik değişikliği haberi geldi.

MEB Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bu gün yayımlandı.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yönetmelik değişikliğine dair yönetmelik 14 Ekim 2023 tarihli ve 32339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Oldukça önemli, dikkat çekici değişiklikler yapıldı.

İlkokul öğretmeni ve ilkokul-ortaokul şubesi kura ile belirlenecek

En dikkat çekici değişiklik ilkokullarda sınıf-şube ve öğretmen seçiminin e-okul üzerinden kura ile yapılacak olması

Bununla ilgili olarak yönetmeliğin 11.maddesine şu fıkralar eklendi:

MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli! MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli!

“d) İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”

“c) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”

Sınıf geçme ortalaması Türkçe dersi için 70 diğer dersler için 50'ye yükseltildi

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

"Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem puanının aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70,00’dan, diğer dersler için 50,00’dan az olamaz.”

Tenefüsler en az 20 dakika

öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak.

Doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda çalışan “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi hâlinde nöbet görevi verilmez. Bu kapsamdaki nöbet düzenlemelerinde okul yönetimi gerekli tedbirleri alır.’ 

MEB Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

MEB Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair  yönetmeliği indirmek için TIKLA (PDF)

ZEKİHABER.COM