MEB 9 Eylül 2023 cumartesi günü “Ölçme ve Değerlendirme”ye yönelik yönetmelik yayımladı.MEB Bakanlığı ortaöğretim yönetmeliğinin ardından bir gün sonra okullarda sınavları düzenleyen ilk kez böyle bir yönetmelik yayımlandı. Okullarda yapılan yazılı, uygulamalı sınavlarla ilgili önemli değişiklikler var. Yönetmelik okullarda 11 Eylül'den itibaren uygulamaya girmiş olacak. İlkokul 4.sınıflarda yazılı sınav kaldırıldı.

Örneğin ilkokul 4.sınıflarda daha önceki yıllarda yapılan yazılı sınavlar 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren yapılmayacak.Sınav tarihleri aynı haftalarda yapılacak. Bazı ortak sınavlar bakanlık tarafından yapılacak.  ABİDE, PISA, TIMSS sınavları ile ilgili uygulamalar böylece yönetmelikle daha da netleştirilmiş oldu.

Sınavlarla ilgili en dikkat çekici hususlar  yönetmliğinde 3.bölümünde yer alıyor. 

“Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken hususlardan bazıları:

Okullarda 'sınav haftası' uygulaması yapılacak

- Tüm okullarda yazılı sınavlar ortak zaman diliminden yapılacak. (Madde 5)
1. dönem 1. yazılı sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,
1.dönem 2. yazılı sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,
2. dönem 1. yazılı sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,
2. dönem 2. yazılı sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası,

Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek.

-Sınav tarihleri eğitim öğretim yılının  başında e-okuldan duyurulacak ve zorunlu bir durum olmadıkça değiştirilmeyecek. 

Her dönem iki yazılı sınav yapılacak

-Haftalık ders saati 6 saatin altındaki derslerde her dönem iki sınav yapılacak. 

-Sınavların ortak yapılması esas olacak. Ortak sınavların şube ve sınıflar bazında analizleri yapılacak. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilecek. Bazı ortak sınavlar başkanlık tarafından yapılacak. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

Yazılı soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak

Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.

ilkokul 4.sınıfya yazılı kaldırıldı. öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

-Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılacak. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. İşin özeti ilkokul 4.sınıfya yazılı kaldırıldı.4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

-Öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü ABİDE sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak. 

Türkçe dil beceri sınavları yapılacak

-Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerindeki gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. 

-Öğretim programlarının etkisini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla okul tabanlı izleme araştırması yapılacak.

-Öğrencileri PISA ve TIMMS sınavların hazırlamak için belirlenen okullarda okuma, matematik ve fen becerisi testleri uygulanacak. 

Her ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi kurulacak

-Her ilde özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları ile ulusal ve uluslararası izleme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek amacıyla her ilde “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” kurulacak.

Hangi seçmeli dersi, hangi öğretmen okutacak? Hangi seçmeli dersi, hangi öğretmen okutacak?

9 sayfa olan MEB ölçme ve değerlendirme yönetmeliği 22 madde ve altı bölümden oluşmaktadır: 

1.Bölüm: Başlangıç Hükümleri olup 3 maddeden oluşuyor.
2.Bölüm: Ölçme ve Değerlendirme İlke ve Esasları
3.Bölüm: Sınav Uygulama Esasları ile Ulusal ve Uluslararası İzleme Araştırmaları (Yazılı ve uygulamalı sınavlar, Ortak yazılı sınavlar, Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE),Dört beceride Türkçe dil sınavı,Okul tabanlı izleme, Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA), Uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması (TIMSS))
4.Bölüm: Merkezî Sistem Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
5.Bölüm: Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerinin Kuruluşu, Açılması,Kapatılması ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları
6.Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

9 Eylül 2023 tarihli MEB Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliğinin tamamını indirmek  için TIKLAYIN (Yeni PDF İndir)

olcme1-min

olcme2-min

olcme3-min

olcme4-min

ZEKİHABER.COM