MEB, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre, okullarda öğretmenler tarafından yapılacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.
 
Buna göre eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek sorular niçin hazırlandı?
 
Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken örnek sorular, ilgili Yönetmelik'te yer alan "... tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu..." ifadesinin öğrenciler tarafından daha net olarak anlaşılması amacıyla hazırlandı.

Ölçme ve değerlendirme yönetmeliğinin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" konulu 5.maddesinin  g fıkrası "g) Ülke ya da il/ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç, okullarda yapılan tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır."

Tablo açıklamaları ve Ortaokul 6,7 ve 8.Sınıf ile Lise 9,10,11 ve 12.Sınıf örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek Birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek

6,7 ve 8.Sınıf 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Soru Örnekleri (MEB)

6.Sınıf 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Soru Örnekleri

ZEKİHABER.COM