MEB 2023-2024 yılı ortaokul 6, 7 ve 8.sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf tüm derslerden ortak yazılı örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı.Derslerin ortak yazılı sıanv konu dağılım tablolarına aşağıdan tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavların 3 aşamada yapılacak. Ortak sınavlar "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" uygulanacak.

Yayınlanan tablolara göre, İl-ilçe genelinde ortak yazılı sınavlarda 20 adet çoktan seçmeli(test) ve okulda yapılacak ortak yazılılarda ise açık uçlu (klasik) sorular sorulacak.Ayrıca yapılacak ortak yazılı sınavlarda, hangi konudan kaç soru sorulacağı da belli.

9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereğince il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve ölçme ve değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" MEB tarafından yayımlandı.

Ortaokul 6, 7 ve 8.Sınıf Ortak Yazılı Örnek Konu Soru Dağılım Tabloları

Matematik,Fen Bilimleri,Sosyal Bilgiler,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinde, il/ilçe ve okul genelinde yapılacak 1.ve 2.ortak yazılı sınavlarda hangi konulardan kaç soru çıkacak? sorusunun cevabı tablolarda

6.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

7.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

8.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılım Tabloları

Türk Dili ve Edebiyatı,Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji,Coğrafya,Tarih,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,İngilizce,Felsefe derslerinde, il/ilçe ve okul genelinde yapılacak 1.ve 2.ortak yazılı sınavlarda hangi konulardan kaç soru çıkacak? sorusunun cevabı için konu dağılımlarına ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

10.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

11.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

12.Sınıf Ortak Yazılı Konu Soru Dağılımları için TIKLAYIN

Açıklama:
a)
İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.
b) Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir. 

Okulda yapılacak ortak yazılı sınavlar klasik, il-ilçe yada ülke genelinde yapılacaklar ise test şeklinde olacak

İl sınıf/alan zümreleri ile il ölçme ve değerlendirme merkezi müdürlükleri yayımlanan bu konu soru dağılım çerçeve tablosu bazında kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecek. Tablolar incelendiğinde il/ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek 2 senaryo hazırladığı görülüyor. Tabloda hangi kazanımdan kaç soru sorulacağının da belirlenmiş.

Ortak Yazılı Sınavlarla İlgili MEB'in Verdiği Bilgiler

Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavların 3 aşamada yapılacak.Ortak yazılı sınavlar üç farklı şekilde uygulanacak:
a) Ülke genelinde
b) İl ve İlçe genelinde
c) Okul genelinde

- Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.
- Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılması istenecek.
- Ülke geneli gerek il ve ilçe geneli gerçekleştirilecek ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.
- Ülke, il veya ilçe geneli yapılan ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak.
- Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Yazılı haftası ders işlenecek ve ortak sınavlarda test sınavı yapılamacak.

- Bu yıldan itibaren ortaokul ve liselerde sınav haftası uygulamasına geçilecek.Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek.

- Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.

- Okullarda öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sınavlarda sorular açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde oluşturulacak. Hiçbir şekilde bu sınavlarda çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme gibi sorular kullanılmayacak. Ancak kısa süreli sınavların sonucu not olarak yansımayacak ve bu sınavın soruları çoktan seçmeli (test) olabilecek.

- Her dönem derslerden birinin sınavını bakanlık yapacak.Bu sınavın soruları, okullara teslim edilecek ve okul tarafından yapılacak. Sınav evraklarının değerlendirilmesi illerde kurulmuş olan ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yapılacak.

- Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Öğretmenler MEB'in soruları ile ortak yazılı sınav yapacak

- Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak, öğretmenler MEB'in hazırladığı sorular ile okullarda kendi sınavlarını yapmış olacaklar. İleriki dönemde okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar için de soruları MEB vereceK. Bunun için öğretmenlerimin katılımıyla soru bankası oluşturma çalışması yapılıyor. Öğretmenler bu sisteme girerek kendi yapacakları sınavların sorularını buradan alacaklar.

- Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacak. Her sene başında yazılı sınavların konu soru dağılım tablosu hazırlanacak.Böylece öğrenci ve öğretmenler, hangi konulardan soru sorulacağını önceden bilecekler.

-Türkçe derslerinde de yabancı dil derslerinde olduğu gibi dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 dil becerisini ölçen uygulamalı sınavlar yapılacak.

Ortak yazılı sınavlarda yanlış doğruyu götürmeyecek

- Yazılı sınavların 100 tam puan üzerinden değerlendirilec ve yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Yani ortak sınavlarda yanlış doğruyu götürmeyecek.

-  Öğretmenlere sınavlar için ölçme aracı ve eğitim desteği verilecek.

Ülke Geneli 6.ve 9.Sınıf 2.Ortak Yazılı Konu Dağılımı

9.Sınıf Matematik Ülke Geneli Ortak 2. Yazılı Konuları

ZEKİHABER.COM