2022-2023 öğretim yılı yaz dönemi (DYK) kursları ile yaz okulu deprem bölgesindeki illerde 1 Ağustos -1 Eylül 2023, diğer illerde 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.Açılacak yaz okulu ve yaz (DYK) kursuyla ilgili kafanıza takılan bir çok konuyu, soru-cevap şeklinde, MEB'in yayınlamış olduğu kılavuza göre hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz.

Yaz okuluna kaçıncı sınıf öğrencileri başvurabilir? İlkokul öğrencileri başvurabilir mi?

Yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilir. Ancak Afet Bölgesinde yer alan 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa)’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2 nci dönemine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla açılacak yaz okulu kurslarında 2 nci sınıftan 12 nci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilir.

Özel eğitim ilkokullarında yaz kursu açılabilir mi?

Yaz okulu kapsamında ilkokul ve genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ilkokullarında da kurs açılabilir.

DYK kurslarda bir sınıfta en az kaç, en fazla kaç öğrenci olabilir?

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir.

Öğrenci, yaz okuluna yada yaz DYK'ya hangi sınıf seviyeside katılabilir?

Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.

Yaz DYK'da yada yaz okulunda haftada kaç saat ders yapılır?

Yaz okulunda yada Yaz DYK'da devamsızlık hakkı ne kadar?

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

DYK kursları hangi durumlarda, nasıl kapatılır?

Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e-Kurs
Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

Kurslarda ders saati kaç dakika olacak?

Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

Yaz dönemi kursların (DYK) süresi kaç hafta, bir haftada kaç saat ders olur?

Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla olamaz.Bakanlıkça hazırlanacak çerçeve program kapsamında matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okulları bir dersten haftada 12 saat, toplamda 4 hafta 48 saat olacak şekilde planlanır.

Öğrenciler yaz okuluna başka bir okulda yada başka bir ilde-ilçede katılabilir mi?

Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilecekleri gibi öğrenciler de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılım sağlayabileceklerdir. Yani yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Kurslarda derslere başka bir okulun öğretmeni girebilir mi?

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Yaz okulunda hangi sınıflar için matematik-ingilizce dersleri verilecek?

2022-2023 YAZ DÖNEMİ DYK VE YAZ OKULLARI TAKVİMİ

Yaz dönemi kursları ile yaz okulu deprem bölgesindeki illerde 1 Ağustos -1 Eylül 2023, diğer illerde 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2020 2023 YAZ KURSU DYK VE YAZ OKULU TAKVİMİ

Öğrenciler yaz okulu yada yaz kursları ile ilgili diğer özel durumları okullarında yada okul web sitelerinde öğrenebilir. Her okul öğrencilere kurslarıyla ilgili gelişmeleri farklı iletişim yoluyla duyurabilir.

Örnekler;

KONYA / MERAM - Konya Bilim ve Sanat Merkezi 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLSEM YAZ OKULU DUYURUSU

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı yaz döneminde kurumumuzda BİLSEM yaz okulu kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 3 Temmuz 2023 - 13 Ağustos 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen atölyeler açılacaktır.

Başvurular 12 -18 Haziran 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından şahsen yapılacaktır.

Yaz okulu 2-12. sınıf öğrencilerine yöneliktir (Yaz okulumuz BİLSEM'e kayıtlı olan ya da olmayan tüm öğrencilere açıktır).

Başvurulan kademe için öğrencinin sınıfının belirlenmesinde 2022/2023 eğitim öğretim yılında devam edilen sınıf esas alınacaktır.

Örnek: 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4. sınıfa devam eden öğrenciler ilkokul kademesinde açılacak atölyelere, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 8. sınıfa devam eden öğrenciler ortaokul kademesinde açılacak kurslara müracaat edebilecektir. 2022/2023 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıfa devam eden öğrenciler yaz kursuna BAŞVURAMAYACAKLARDIR.

Oluşturulan gruplar için kontenjan 12 kişi ile sınırlıdır. Kontenjana dayalı olarak öğrenci belirlemede başvuru önceliği esas alınacaktır. Başvurulan atölye için grup oluşabilmesi için atölyeye başvuran öğrenci sayısı en az 5 olmalıdır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Öğrenci Kimlik Belgesi Fotokopisi

Başvuru Dilekçesi (Başvuru için geldiğinizde BİLSEM'de verilecektir).

Her öğrenci 2 atölyeye katılacaktır. Her atölye haftada 4 saattir. Haftalık program 8 saat ve 2 gün olacaktır. Atölyelerin gün ve saat bilgileri başvurular tamamlandıktan sonra planlanacaktır. Atölyeler hafta içi mesai saatleri arasında yapılacaktır.

Başvuru aşamasında her öğrenciden 5 adet atölyeye tercih yapması istenecektir. İlk 2 tercihe yerleştirilememe durumunda sırayla diğer tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacaktır.

AÇILACAK ATÖLYELER

İLKOKUL KADEMESİ
Ahşap Hobi Atölyesi
Akıl Oyunları
Astronomi
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Dijital Tasarım Oyun ve İnovasyon
Eğitsel Oyun
Havacılık ve Uzay
Masaüstü Yayıncılık
Robotik
Yaratıcı Yazarlık
Yazılım Geliştirme
Yeşil Kimya

ORTAOKUL KADEMESİ
Akıl Oyunları
Astronomi
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Dijital Tasarım Oyun ve İnovasyon
Eğitsel Oyun
Havacılık ve Uzay
Masaüstü Yayıncılık
Robotik
Yabancı Dil
Yapay Zeka
Yaratıcı Yazarlık
Yazılım Geliştirme
Yeşil Kimya


LİSE KADEMESİ
Akıl Oyunları
Astronomi
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Dijital Tasarım Oyun ve İnovasyon
Eğitsel Oyun
Havacılık ve Uzay
Masaüstü Yayıncılık
Robotik
Yapay Zeka
Yaratıcı Yazarlık
Yazılım Geliştirme
Yeşil Kimya

Merzifon Fen Lisesi 

2022-2023 YAZ DÖNEMİ DYK İŞ TAKVİMİ
Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması : 01-06 HAZİRAN 2023
Öğretmen başvurularının alınması : 07-14 HAZİRAN 2023
Öğrenci başvurularının alınması : 15-22 HAZİRAN 2023
Kurs sınıflarının oluşturulması : 23-30 HAZİRAN 2023
Kursların Başlaması : 03 TEMMUZ 2023
Kursların Tamamlanması : 01 EYLÜL 2023

Gerekli Açıklamalar:

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5'ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce yoklama defterine ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar bu kapsamda değerlendirilmez.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan öğrenci kabul edilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder.