16-20 Kasım 2020 öğretmenlerin mesleki çalışma(seminer) programı

Öğretmenlerin online katılacağı 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma(seminer) program yayınlandı.

16-20 Kasım 2020 öğretmenlerin mesleki çalışma(seminer) programı

MEB, Öğretmenlerin 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde online (çevirim içi) katılacakları mesleki çalışma(seminer) programını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyona yakın öğretmenin kasım ayı ara tatil dönemine yönelik çevrim içi düzenlenecek mesleki çalışmaları, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası kutlama etkinliklerini içerecek şekilde hazırlandı.

Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım 2020 Pazartesi saat 09:30-10:00 arası EBA'dan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI'nın Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirmesi ile başlayacak.Ardından MEB Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK saat 10:00 da EBA'dan canlı konuşma yapacak.

Seminerin ilk günü, bakanın konuşmasından sonra,öğretmenler okul müdürleri ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerini, uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak değerlendirecekler.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü "9.Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitapları"nın tanıtımını yapacak.Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü “ Bilinçli İnternet Kullanımı” e-broşürlerinin paylaşımını yapacak.

Seminer çalışmalarına aşağıdaki program çerçevesinde devam edilecek.

Öğretmenlere yönelik EBA'dan online  yayınlanacak seminerler:

-Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karlıağaş'ın "Medeniyet Bilinci" başlıklı semineri,
-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser ile yazar Necip Tosun'un "Edebiyat ve Eğitim" başlıklı semineri, ;
-UiPaht Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise "Yeni Teknoloji Üzerinden Eğitim" başlıklı semineri
-Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever'in "Okul ve Kurum Kültürü" başlıklı semineri EBA üzerinden yayınlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı 16-30 Kasım 2020 Çevrim İçi Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları:

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde çevrim içi yapılacak olan mesleki çalışma programını yayımladı.

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 16-20 Kasım 2020 mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde çevrim içi olarak hazırlanmıştır. 

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ:
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm okul/kurum yöneticileri ve öğretmenler. 

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR.
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Uzaktan eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama, materyal kullanımı ve paylaşımı.
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini artırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken
çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi. 

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Okulda ilk yardım eğitimi
9. Okul tabanlı afet eğitimi
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
14. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
15. Robotik ve kodlama eğitimi
16. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
17. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
18. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
19. Değerler eğitimi
20. Kaynaştırma eğitimi
21. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
22. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 17:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER