2020-2021 yılında liselerde sınıf geçme-sınıfta kalma ile ilgili hususlar

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2020-2021 yılı liselerde sınıf geçme ve ders sorumluluğu ile ilgili bir çok soruya cevap verdi.

2020-2021 yılında liselerde sınıf geçme-sınıfta kalma ile ilgili hususlar

2020-2021 YILI 1.DÖNEM UZAKTAN EĞİTİMLE TAMAMLANACAK. YARIYIL TATİLİ 3 HAFTA OLACAK.YAZILI OLMAYAN ÖĞRENCİLER YAZILI OLACAK...

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ ( 18 ARALIK 2020 MEB'İN AÇIKLAMASI)

MEB'in İLLERE GÖNDERDİĞİ RESMİ YAZIDA DETAYLAR BELLİ OLDU TIKLAYINIZ


2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Liselerde Sınıf Geçme İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular-Cevaplar

MEB, geçtiğimiz günlerde tüm öğretim kademelerinde uzaktan eğitimde sınıftan geçme ile ilgili olarak yönetmelik değişiklikleri yaptı.MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü başta 12.sınıflarla ilgili olmak üzere lisede sınıftan geçme ile ilgili hususlara soru-cevap şeklinde açıklama getirdi.Ayrıca 12.sınıfların sorumluluk hususlarına çok ayrıntılı cevaplar verdi.

MEB bu konularla ilgili sorulara cevap verirken aşağıda da belirtildiği üzere "MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği"ni kaynak olarak ele aldı.

SORU/KONU:Sınıf geçme nasıl olacak? 
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.Telafi eğitim süreci ile ilgili merak edilen konular başta olmak üzere 2.dönemle ilgili tüm konular böylece açıklığa kavuşmuş oldu.

SORU/KONU:12.sınıftan nasıl mezun olunacak? 
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler gibi 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

SORU/KONU:Devamsızlıktan sınıfta kalır mıyım? 
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak olup bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacaktır.

SORU/KONU: Proje ödevini teslim edecek miyiz?    
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yılsonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacaktır.

SORU/KONU:Diploma puanı nasıl hesaplanacak?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.

SORU/KONU: Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: 12. sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.

SORU/KONU:Telafi Eğitimi sürecinde yaptığımız ödevlerden not alacak mıyım?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Yüz yüze yapılamayan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden öğrencilerimiz herhangi bir şekilde not ile değerlendirilmeyeceklerdir.

SORU/KONU:Sorumlu geçme sadece baraj derslerden kalanlar için mi geçerli olacak?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler baraj ders ayrımı olmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.

SORU/KONU: Zayıfı olanlar mı sorumlu geçecek yoksa herkes mi?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

AÇIKLAMA: Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçeceklerdir. Alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.

SORU/KONU:1.dönem matematikten kaldım seneye onun da mı sorumluluk sınavına gireceğim yoksa sadece edebiyat için mi geçerli bu durum?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Doğrudan geçme şartlarını taşımayan öğrenciler hangi ders ve sayısı ne olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. Sonraki süreçte (yeni eğitim ve öğretim yılında) ise öğrencilerin başarı durumu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.

SORU/KONU: Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

SORU/KONU: 12. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilecek mi/diplomalarını alabilecekler mi?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: 12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerinde herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla tüm 12. sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacaklardır. Ancak başarısız dersleri olan 12. sınıf öğrencileri bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık tarihine kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur.

SORU/KONU: Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

SORU/KONU: 12. sınıfta öğrenim görüp sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 1 inci döneminin ilk haftasında yapılacak sorumluluk sınavlarında tekraren başarısız olması durumunda ikinci bir sorumluluk sınav hakkı verilecek mi?
SORU/KONU KAYNAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
AÇIKLAMA: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 23:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sevgi
Sevgi - 1 yıl Önce

2020 2021 sınıfta kalma var mı?

ogretmen
ogretmen @Sevgi - 1 yıl Önce

2020-2021 yılında eğer bir değişiklik olmazsa, sınıfta kalma var

Zeynep
Zeynep - 1 yıl Önce

Bu sene sınıfta kalma olcak mı yani

Zübeyde
Zübeyde - 1 yıl Önce

2020-2021 sınıfta kalma varmı ?

Yusuf
Yusuf - 1 yıl Önce

2020 2021 sınıfta kalma varmı ?

SELAHATTİN
SELAHATTİN - 1 yıl Önce

2020 2021 Yıkında sınıfta kalma varmı

Zeynep Delal
Zeynep Delal - 1 yıl Önce

Ben 9. Sınıfım ve bu yıl sınıfta kalma var mı ?

memet
memet @Zeynep Delal - 1 yıl Önce

9. sınıfım bu yıl şehir dışındayım sınavlara girmesem 0 alırım bu yüzden sınıfta kalır mıyım?
Cevap: Muhtemelen ama yine de siz okulunuzu arayıp sorunuz

Arda Kaya
Arda Kaya - 1 yıl Önce

Ben Lise 1 İm eğer dönem puanım 50 altı ise kalıyormuyum

Gözde
Gözde - 1 yıl Önce

2021 de sınıfta kalma olucak mı?


SIRADAKİ HABER