İlkokul 1.2.3. ve 4.Sınıf - Ortaokul 8.Sınıf Haftalık Ders Çizelgeleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covid-19 Salgın Sürecinde İlkokul 1.2.3. ve 4.sınıflar , Ortaokul 8.sınıflarda yüz yüze eğitimde uygulanacak haftalık ders çizelgeleri

İlkokul 1.2.3. ve 4.Sınıf - Ortaokul 8.Sınıf Haftalık Ders Çizelgeleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covid-19 Salgın Sürecinde İlkokul 1.2.3. ve 4.sınıflar , Ortaokul 8.sınıflarda yüz yüze eğitimde uygulanacak haftalık ders çizelgeleri

12 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve halen uygulanmaya devam edilen İlkokul 1, 2, 3, 4. Sınıflar ile  Ortaokul 8. Sınıfta yüz yüze eğitim haftalık ders çizelgeleri

Yüz yüze eğitim kapsamında okullarda uygulanacak haftalık ders çizelgeleri aşağıda yer almakta olup okul yönetimi tarafından öğretmenlerle yapılacak planlamalar doğrultusunda yüz yüze ve canlı ders yoluyla işlenecek derslerin dışında kalan (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde yer alan diğer dersler) diğer derslerin EBA TV üzerinden öğrenciler tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.

İlkokullarda ve Ortaokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim uygulanacaktır.Bir ders saati süresi 30 dakika olacak.Bir teneffüs saati 10 dakika olacak.Görsel sanatlar,beden eğitimi ve oyun dersleri,teknoloji ve tasarım, rehberlik ve kariyer planlama ile diğer derslerin yüz yüze eğitim dışında kalan saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

Yüz Yüze Eğitimde Uygulanacak İlkokul 1.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

Yüz Yüze Eğitimde Uygulanacak İlkokul 2.Sınıf Haftalık Ders ÇizelgesiYüz Yüze Eğitimde Uygulanacak İlkokul 3.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

Yüz Yüze Eğitimde Uygulanacak İlkokul 4.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

Yüz Yüze Eğitimde Uygulanacak Ortaokul 8.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

123 sayılı İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1
. Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.
2. Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir.
3. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
4. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
5. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.
6. Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
7. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
8. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 16:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER