Müfettiş yardımcısı olarak atanan müdür yardımcısı öğretmen, atandığı ildeki kiraların alacağı yeni maaşından yüksek olmasını gerekçe göstererek atamasının iptal edilmesini istedi.

Twitter öğretmenler sayfasından aldığımız paylaşıma göre, Müfettiş yardımcılığına atanan öğretmenin iptal dilekçesi:

"Okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım 19/04/2023 tarih ve E-412.../.... sayılı kararname  ile............ iline müfettiş yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Kararname tarihinden ıtibaren yapmış olduğum araştırmalar neticesinde atandığım ildeki mevcut kiraların 12.000 ila 18.000 arasında değiştiğini, müfettış yardımcılarının 15.500 ila 16.900 arasında maaş aldıklarını öğrenmış bulunmaktayım. Bu durumun ekonomik açıdan surdürülebilir olmadığı ıçin Müfettiş Yardımcılığı Atama Kararnamemin iptal edilmesini istiyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 08/06/2023 "