Öne Çıkanlar 1.dönem karne görüşleri motive edici karne görüşleri veli eba giriş zamanları src sınav tarihleri 7.sınıf denklem

Bu haber kez okundu.

2020-2021 yılında yazılı sınavlar okulda yapılacak

MEB'in 25 Aralık tarihli açıklamasına göre 1.dönem ilkokul ve ortaokullar için yazılı sınav yapılmayacak.Ancak liselerde yazılı sınavlar 2.dönem okullarda yüz yüze yapılarak 1.dönem notu belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı en son ilkokullarda yazılı sınavların olmayacağını ancak ortaokul ve liselerde 4-22 Ocak tarihlerinde 1 sınav yapılacağını duyurmuştu.Ancak 25 Aralık 2020 de yapılan açıklamaya göre 1.dönem ilkokul ve ortaokullarda yazılı sınav yapılmayacak.Liselerde ise ikinci dönem yapılacak.

İŞTE MEB'in 25 ARALIK 2020 TARİHLİ AÇIKLAMASI - YENİ

MEB bir kaç dakika önce twitter'da şu açıklamayı yayınladı.


MEB'İN DAHA ÖNCEKİ YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır.

YAZILI SINAVLAR YAPILACAK

Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Yarıyıl Tatili

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, ölçme değerlendirme uygulamaları ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm resmî/özel ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Salgının seyri nedeniyle 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Söz konusu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, birinci döneme ilişkin resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin karnelerine ilişkin işlemler yönetmeliklerin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler"le ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde uygulanacak.

Genel Esaslar

*Buna göre 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması hâlinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

*Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacak. 

*Şimdiye kadar sınav yapılmadıysa belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili derslerden sadece bir sınav okul ortamında yüz yüze yapılacak.

*Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. 

*COVID-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak olup bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem puanlarına ilişkin iş ve işlemleri, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek. 

*Salgın dışında herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler yönetmelik hükümleri çerçevesinde 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında sınava alınacak.

*Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınav tarihlerine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.

*Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.

*Ölçme ve değerlendirme uygulamaları; sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

*Bu doğrultuda sınavlar, boş olan dersliklerde grupların eş zamanlı olarak sınıf/alan zümre öğretmenlerinin işbirliğiyle sınava girebileceği şekilde planlanacak.

*Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

*Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan öğrencilerin, valiliklerce gerekli tedbirler alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlamalar doğrultusunda sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyonda kalabilmeleri ve diğer pansiyon hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacak.

*Ortaöğretim kurumlarında    ise pansiyonlarda barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan okullarda pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. 

*Ayrıca valiliklerce gerekli önlem ve tedbirler alınarak taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki öğrencilerin yapılan sınav planlamalarına göre okullara taşınmaları sağlanacak.

İlkokullar

İlköğretim kurumlarında proje ve ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarının; dersin özelliğine göre yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Ortaöğretim Kurumları

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri hâlinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebileceklerdir. 

Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak. Eğitim kurumu yönetimleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecek.

Birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.

Karne, Yarıyıl ve Ara Tatili

Karne dağıtımları, 22 Ocak 2021'den itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.  

Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Belirtilen açıklamalar doğrultusunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair iş ve işlemlerin öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreci aksatılmadan planlanmasına yönelik gerekli tedbirler il/ilçe millî eğitim ve eğitim kurumu müdürlüklerince alınacak.

MEB'in İLLERE GÖNDERDİĞİ RESMİ YAZI için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kübra 3 ay önce

Peki yazılılar ne zaman olacak

Misafir Avatar
Anonymous 4 hafta önce @Kübra

Yazililar 4 - 24 ocakta olacak.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Pelin 3 ay önce

Yazılılar ne zaman başlıyacak

Avatar
Samet 3 ay önce

peki sınavlar test mi olacak klasik mi . lütfen acil

Misafir Avatar
ali 3 ay önce @Samet

Uzaktan eğitimde yazılılar test mi, klasik mi yapılacak belli değil.MEB bu konuda bir açıklama yapmadı henüz.

Beğenmedim! (3)
Avatar
Aysun 3 ay önce

Yazililar ne zaman başlayacak

Misafir Avatar
Haktan 3 ay önce @Aysun

7. sınıf yazılılar ne zaman başlıyacak

Beğenmedim! (8)
Avatar
Yunus Emre Kaya 3 ay önce

Pekii Acaba Yazılılar Ne Zaman Başlayacak ?

Avatar
ali 3 ay önce

Uzaktan eğitimde yazılıların ne zaman yapılacağı belli olmadı

Avatar
Zeynep tuana 3 ay önce

Sinavlar ne zaman olcak meslek okullari icin sinavlar nasil olacak

Avatar
İlayda yalçın 3 ay önce

Yurtta kalan öğrenciler n'olacak

Misafir Avatar
Adınız yazmışlar 1 ay önce @İlayda yalçın

hiç bişey anlamadım

Beğenmedim! (4)