Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgesi

2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgesi Eylül 2020 tebliğler dergisinde yayınlandı

Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgesi

MEB, 2020-2021 yılı özel eğitim meslek okulu haftalık ders çizelgesini 2756 sayılı Eylül 2020 tebliğler dergisinde yayınladı.

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02 ylül 2020 tarih ve 25 sayılı kurul kararına göre,Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgesi,2756 sayılı Eylül 2020 tebliğler dergisinde yayınlandı.Yeni yayınlanan özel eğitim meslek okulu haftalık "Görme Engelli ve Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği/Otizmi Olan öğrencilerin" haftalık ders çizelgeleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Alınan karar:"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10/07/2020 tarihli ve39201250-121.01-E.9254001 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgesi’nin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak geliştirilmesi kaydıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü,

Kurulumuzun 06/09/2018 tarihli ve 116 sayılı karar ekinde yer alan Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgesi’nin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz."

Özel Eğitim Meslek Okulu Haftalık Ders Çizelgeleri

Özel Eğitim Meslek Okulu (Görme Engelli Öğrenciler) Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar:

1. Türkçe, Matematik, Sosyal Hayat dersleri özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur.
2. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler ve Rehberlik dersleri not ile değerlendirilmez.
3. Rehberlik dersi, özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler dersi, Ek 1’de yer alan “Sosyal Etkinlikler Dersi Kapsamında Yer Alan Faaliyetler” arasından özel yetenek gerektiren faaliyetlerin seçilmesi durumunda branş öğretmenleri tarafından okutulur. İlgili faaliyetin eğiticiliğine dair geçerli belgesi olan diğer öğretmenler de bu dersi okutabilir. Ek 1’de yer alan “Sosyal Etkinlikler Dersi Kapsamında Yer Alan Faaliyetler” listesinde (*) işaretli faaliyetler özel yetenek gerektiren faaliyetlerdir. Özel yetenek gerektiren faaliyetlerin dışındaki diğer faaliyetler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulabilir. Bu ders farklı özel yetenek alanlarının  faaliyetlerinin her birine en az 1 ders saati verilecek şekilde bölünerek işlenebilir.
4. Eğitim öğretim yılı başında Öğretmenler Kurulu Ek 1’de yer alan “Sosyal Etkinlikler Dersi Kapsamında Yer Alan Faaliyetler” listesinden faaliyetleri seçer ve seçilen faaliyetlerin içeriğini oluşturur.
5. İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı dersinin 9. sınıflarda öğrencilerin meslek alanını tanıma,mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygulanabilmesi için ders saatinin okulda bulunan alanlara eşit olarak dağıtılmasına dikkat edilmelidir.
6. Özel eğitim meslek okullarında tüm dersler öğrencilerin ihtiyaçları ve performanslarına göre “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (BEP) hazırlanarak işlenir.
7. İşletmelerde mesleki eğitim, BEP Geliştirme Birimi tarafından planlanır. Bu planlama İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı ders saati ile not ile değerlendirilmeyecek olan Sosyal,Kültürel ve Sportif Etkinlikler ders saatlerinin toplamı esas alınarak haftada üç gün işletmede, iki gün kayıtlı bulundukları sınıfta eğitimlerine devam edecekleri şekilde yapılır.
8. Okul yönetimince İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler dersinin bütünlüğü bozulmadan haftada üç gün olacak şekilde ders programı oluşturulur.

Özel Eğitim Meslek Okulu (Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği/Otizmi Olan Öğrenciler) Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar:

1. Türkçe, Matematik, Sosyal Hayat dersleri özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur.
2. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler ve Rehberlik dersleri not ile değerlendirilmez.
3. Rehberlik dersi, özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler dersi, Ek 1’de yer alan “Sosyal Etkinlikler Dersi Kapsamında Yer Alan Faaliyetler” arasından özel yetenek gerektiren faaliyetlerin seçilmesi durumunda branş öğretmenleri tarafından okutulur. İlgili faaliyetin eğiticiliğine dair geçerli belgesi olan diğer öğretmenler de bu dersi okutabilir. Ek 1’de yer alan “Sosyal Etkinlikler Dersi Kapsamında Yer Alan Faaliyetler” listesinde (*) işaretli faaliyetler özel yetenek gerektiren faaliyetlerdir. Özel yetenek gerektiren faaliyetlerin dışındaki diğer faaliyetler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulabilir. Bu ders farklı özel yetenek alanlarının faaliyetlerinin her birine en az 1 ders saati verilecek şekilde bölünerek işlenebilir.
4. Eğitim öğretim yılı başında Öğretmenler Kurulu Ek 1’de yer alan “Sosyal Etkinlikler Dersi Kapsamında Yer Alan Faaliyetler” listesinden faaliyetleri seçer ve seçilen faaliyetlerin içeriğini oluşturur.
5. İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı dersinin 9. sınıflarda öğrencilerin meslek alanını tanıma,mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygulanabilmesi için ders saatinin okulda bulunan alanlara eşit olarak dağıtılmasına dikkat edilmelidir.
6. Özel eğitim meslek okullarında tüm dersler öğrencilerin ihtiyaçları ve performanslarına göre “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (BEP) hazırlanarak işlenir.
7. İşletmelerde mesleki eğitim, BEP Geliştirme Birimi tarafından planlanır. Bu planlama İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı ders saati ile not ile değerlendirilmeyecek olan Sosyal,Kültürel ve Sportif Etkinlikler ders saatlerinin toplamı esas alınarak haftada üç gün işletmede, iki gün kayıtlı bulundukları sınıfta eğitimlerine devam edecekleri şekilde yapılır.
8. Okul yönetimince İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler dersinin bütünlüğü bozulmadan haftada üç gün olacak şekilde ders programı oluşturulur.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 13:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER