Başöğretmenlik Sınavına Hazırlık ÖBA "Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi" Konu Anlatım dokümanını indirin

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Başöğretmenlik Sınavı konularından biri de "Bilişsel Düşünme Becerileri" konusudur. Bu konudan Uzman öğretmenlik sınavında 6 tane soru sorulacak..Sınavda 100 adet soru sorulacak.Bu konu sadece başöğretmenlik konusu olup, bu konudan uzman öğretmenlik sınavına girecek öğretmenler sorumlu değil. Yazılı sınavda 70 soruyu doğru yapan öğretmen sınavı kazanmış olacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. 

ÖBA Başöğretmenlik "Bilişsel Düşünme Becerileri" konu anlatımı dokümanı İNDİR (18 Temmuz'da MEB Yayınladı)

Başöğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri