ÖBA'da 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak seminerlerden biri de, "Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri"

ÖBA'ya giriş yaptıktan sonra hangi seminere katılmak istiyorsanız, semin sayfasında sağ tarafta yer alan "Eğitime Katıl" a tıklamanız yeterli

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri
Başlangıç Tarihi: 24-01-2022
Bitiş Tarihi: 04-02-2022
Süre: Etkinliğin süresi 20 ders saattir.
Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

ÖBA Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri İçeriği

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi
  Uzaktan Öğretim Süreci ve Tasarımı (10dk 13sn)

Uzaktan Eğitim ve Etik
  Güvenli internet kullanımı. (7dk 9sn)
  Bilişim Etiği (4dk 32sn)
  KVKK - Uzaktan Eğitimde Kişisel Haklar ve Mahremiyet (3dk 55sn)

İçerik Geliştirme Çoklu Ortam İçeriklerinin Tasarımı ve Kullanımı
  Boşlukları Doldur (5dk 45sn)
  Kelimeyi Tahmin (5dk 33sn)
  Hafıza Oyunu (5dk 15sn)
  Çoktan Seçmeli Soru (4dk 2sn)
  Tek Seçimli Set (10dk 47sn)
  Doğru Yanlış Sorular (7dk 32sn)
  Sürükle - Bırak (11dk 3sn)

Uzaktan Eğitimde Açık Ders Malzemeleri ve EBA
  Açık Ders Malzemeleri Kavramı. (13dk 19sn)

Etkinlik Tasarımı ve Materyal Kullanımı
  Etkinlik Tasarımı ve Materyal Kullanımı (7dk 8sn)

Uzaktan Eğitimde Öğretimi Farklılaştırma
  Farklılaştırılmış Öğretim (9dk 18sn)
  Uzaktan Eğitimde Bireysel Öğretim Materyallerinin Tasarım Ve Kullanımı (17dk 41sn)
  Uzaktan Eğitimde Eşdeğer Etkinliklerin Tasarlanması ve Kullanılması (4dk 5sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

Uzaktan öğretim süreci ve tasarımını bilir.
Çoklu ortam içeriklerinin tasarımını kullanır.
Etkileşimli içerik tasarımı yapar
Etkileşimli içerik senaryosu oluşturur.
Eğitimde yaşanan dijital dönüşümü açıklar
Etkileşimli içerik kavramını açıklar.
Etkileşimli içerik araçlarına örnekler verir. 
Uzaktan eğitim ve etik kavramlarını bilir.
VFabrika kurulum ve aktivasyonu yapar.
VFabrika şablonları ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
Geliştirilen uygulamaları EBA portalına yükler. 
Lumi Programını internetten indirir ve kurar
H5p paketlerini yükler ve kullanır.
H5p paketlerini ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
Zoom programı kurulumu yapar.
Zoom proramını kullanarak senkron sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar. 
Zoom programı ek özelliklerini kullanarak sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar.
Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapar.
Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Çevrimiçi öğrenme ve öğretim tasarımına ilişkin temel yaklaşımları tanımlar,
Öğrenme sürecini desteklemek için doğru teknolojiyi ve araçları seçip kullanır,
Çevrim içi sınıf yönetimin temel ilkelerini uygular,
Çevrimiçi öğrenme ve öğretim süreçleri için etkileşim tasarlar,
Kişisel verilerini koruma konusunda bilgi sahibi olur,
Uzaktan öğretimde ders tasarımı yapar
Uzaktan eğitim sürecinde EBA araç ve içeriklerini kullanır,
EBA canlı ders uygulamasını öğretim süreçleri için yapılandırır,
Etkinlik tasarlar,
Tasarladıkları etkinliklere yönelik materyaller kullanır.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için eğitim teknolojilerini kullanır.
İçerikleri farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
Süreç farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
Ürün farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
Ölçme ve değerlendirmeyi farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler