MEB 2022 Yılı Uzman öğretmenlik sınavına katılabilmek için öğretmenlerin 180 saatlik eğitimin tamamını ÖBA üzerinden giriş yaparak eksiksiz olarak izlemeleri gerekmektedir.

Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu vardır.Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin “Eğitim Detayları” kısmından mutlaka kontrol edilmelidir.Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı, 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 5 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.Eğitimlerde süre uzatımı kesinlikle olmayacaktır.

Dikkat: Sadece yazılı içeriğin okunmasıyla “eğitimi tamamlama şartı” yerine gelmemektedir. Ancak öğretmenler sınavda, “yazılı doküman içeriğinden” sorumlu olacaktır.

MEB Uzman Öğretmenlik 9 eğitim konusunu tek kitapçık halinde 461 sayfa olarak yayınladı.Ancak zekihaber.com olarak her bir modülü farklı kitapçık haline getirdik.Aşağıdan istediğiniz konu anlatımını indirmek için ilgili konuya tıklayın

Uzman Öğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği



Uzman Öğretmenlik sınavında en çok soru gelece konular şunlar: "Öğrenme ve Öğretme Süreçleri" ve "Özel Eğitim ve Rehberlik". ÖBA'da da yer aldığı gibi, her bir konunun alt konuları ve konuların video sürelerini buradan da görebilirsiniz. 

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

  1. Farklılaştırılmış Öğretimin Kuramsal Temelleri (19dk 32sn)
  2. Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler (26dk 49sn)
  3. Farklılaştırılmış Öğretimde İçerik ve Süreç Farklılaştırma (20dk 48sn)
  4. İçerik ve Süreç Farklılaştırmaya Dair Ders Tasarım Örneği (24dk 16sn)
  5. Farklılaştırılmış Öğretimde Sınıf İklimi (21dk 46sn)
  6. Eğitim Programının Tanımı (20dk 9sn)
  7. Eğitimde Program Türleri (20dk 23sn)
  8. Eğitimde Program Geliştirme Süreci (20dk 25sn)
  9. Eğitimde Program Değerlendirmenin Amacı ve İşlevi (21dk 15sn)
  10. Eğitimde Program Değerlendirme Süreci (22dk 45sn)
  11. Eğitimde Program Değerlendirme Türleri ve Yaklaşımları (21dk 50sn)
  12. Kavramlar ve Kavram Öğretimi (20dk 58sn)
  13. Kavram Öğretimi - II (21dk 22sn)
  14. Akran Öğretimi (21dk 8sn)
  15. Okul Dışı Öğrenme (20dk 42sn)
  16. Okul Dışı Öğrenme Ortamları (21dk 37sn)
  17. Öğrenmenin Doğası (18dk 29sn)
  18. Etkili Geri Bildirim (25dk 10sn)
  19. Etkili Geri Bildirim Sürecinde WEB 2.0 Araçları (22dk 46sn)
  20. Öğrenme Kavramı (21dk 22sn)
  21. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler (20dk 8sn)
  22. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler - II (23dk 24sn)
  23. Öğretim Stratejileri (23dk 29sn)
  24. Eğitimde Güncel Yaklaşımlar (23dk 43sn)
  25. Eğitimde Güncel Yaklaşımlar ve Öğretim İlkeleri (21dk 51sn)

2. Ölçme ve Değerlendirme

  1. Ölçme Ve Değerlendirmenin Temel Kavramları - I (20dk 23sn)
  2. Ölçme Ve Değerlendirmenin Temel Kavramları – II (21dk 17sn)
  3. Ölçme Ve Değerlendirmenin Temel Kavramları – III (22dk 0sn)
  4. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Psikometrik Nitelikler - I (20dk 38sn)
  5. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Psikometrik Nitelikler – II (21dk 13sn)
  6. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Psikometrik Nitelikler – III (22dk 21sn)
  7. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Psikometrik Nitelikler – IV (25dk 40sn)
  8. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Psikometrik Nitelikler – V (21dk 38sn)
  9. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – I (19dk 33sn)
  10. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – II (21dk 6sn)
  11. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – III (19dk 4sn)
  12. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – IV (23dk 55sn)
  13. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – V (22dk 15sn)
  14. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – VI (22dk 17sn)
  15. Test Geliştirme ve Madde / Soru Türleri – VII (21dk 25sn)
  16. Test ve Madde İstatistiklerine Genel Bir Bakış (22dk 46sn)
  17. Uluslararası Eğitim İzleme Araştırmaları (20dk 50sn)
  18. PISA: Kapsamı ve Sonuçları (20dk 8sn)
  19. TIMMS: Kapsamı ve Sonuçları (20dk 46sn)
  20. OECD: Sosyal Duygusal Beceriler İzleme Araştırması (22dk 27sn)

3. Özel Eğitim ve Rehberlik

  1. Değişen Eğitim Anlayışı (24dk 0sn)
  2. Rehberliğin Tarihi, İlkeleri ve İşlevleri (25dk 35sn)
  3. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı (10dk 59sn)
  4. Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Yürütülmesi (20dk 41sn)
  5. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu (20dk 31sn)
  6. Sınıf Rehberlik Programı (20dk 49sn)
  7. Bireyi Tanıma: Alanlar (21dk 13sn)
  8. Bireyi Tanıma: Teknikler ve Uygulamalar (21dk 43sn)
  9. Ailelerle İlişkiler (22dk 0sn)
  10. Rehberlikte Etik ve Bilgilerin Saklanması (17dk 21sn)
  11. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrenciler ve Özel Eğitim - I (20dk 4sn)
  12. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrenciler ve Özel Eğitim - II (20dk 11sn)
  13. Rehberlik ve Araştırma Merkezine Yönlendirme (21dk 28sn)
  14. Eğitsel Değerlendirme, Tanılama Süreci ve Eğitim Ortamına Yerleştirme (20dk 7sn)
  15. Destek Eğitim Modelleri (20dk 7sn)
  16. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama - I (22dk 24sn)
  17. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama - II (24dk 36sn)
  18. Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Öğretim Uyarlamaları - I (19dk 36sn)
  19. Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Öğretim Uyarlamaları - II (19dk 24sn)
  20. Özel Yetenek ve Temel Özel Yetenek Kuramları (19dk 45sn)
  21. Özel Yeteneklilerin Özellikleri (23dk 47sn)
  22. Özel Yeteneklilerin Tanılanması (21dk 18sn)
  23. Özel Yeteneklilerin Eğitimleri (20dk 23sn)
  24. Özel Yetenekliler İçin Okul Sonrası Bir Program Örneği: ÜYEP (22dk 11sn)
  25. Özel Yeteneklilerin Öğretmenleri (21dk 39sn)

4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları

  1. Araştırma ve Araştırma Süreci (21dk 37sn)
  2. Araştırma Probleminin Tanımlanması (24dk 39sn)
  3. Yaratıcı Problem Bulma/Çözme ve Etkili Arama Stratejileri (24dk 48sn)
  4. Örnekleme Yöntemleri (23dk 31sn)
  5. Nicel Araştırmalar - I (24dk 46sn)
  6. Nicel Araştırmalar - II (23dk 33sn)
  7. Nitel Araştırmalar - I (22dk 46sn)
  8. Nitel Araştırmalar - II (23dk 52sn)
  9. Karma Araştırmalar (21dk 52sn)
  10. Verilerin Toplanması (25dk 5sn)
  11. Bilimsel Raporun Bölümleri (22dk 52sn)
  12. Yazım Kuralları (20dk 34sn)
  13. Kaynak Gösterimi (24dk 29sn)
  14. Girişimcilik ve Yenilikçilik (21dk 55sn)
  15. Proje Yönetimi - I (24dk 28sn)
  16. Proje Yönetimi - II (24dk 39sn)
  17. Çevrimiçi Proje Yönetim Araçları (22dk 44sn)
  18. TÜBİTAK Destekleri (22dk 46sn)
  19. Avrupa Birliği Destekleri (25dk 29sn)
  20. Fikri ve Sınai Haklar (21dk 47sn)

5. Eğitimde Kapsayıcılık

  1. Kapsayıcı Eğitim Anlayışı, Temel Kavramları ve Gerekçeleri (20dk 36sn)
  2. Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi ve Yasal Düzenlemeler (21dk 3sn)
  3. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç: 2000 ve Sonrası (20dk 9sn)
  4. Kapsayıcı Eğitime Yönelik Ulusal Düzenlemeler (20dk 7sn)
  5. Kapsayıcı Eğitimin Bileşenleri, Kapsayıcı Okulların ve Sınıfların Özellikleri (20dk 15sn)
  6. Kapsayıcı Okul ve Özellikleri (20dk 49sn)
  7. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Erişilebilirliği Artırma (24dk 13sn)
  8. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Katılımı Sağlama (21dk 46sn)
  9. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme İçeriklerine İlişkin Düzenlemeler (25dk 50sn)
  10. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler (22dk 22sn)
  11. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler (17dk 26sn)
  12. Kapsayıcı Değerlendirme (21dk 33sn)
  13. Kapsayıcı Eğitim ve Paydaşlar (22dk 3sn)
  14. Kapsayıcı Eğitim ve Paydaşlar-II (22dk 29sn)
  15. Aile ve Toplum Katılımına Yönelik Pratik Öneriler (20dk 38sn)
  16. Ülkemizde Kapsayıcı Eğitimin Görünümü (21dk 47sn)
  17. Kapsayıcı Eğitim ve Dezavantajlı Gruplar (21dk 42sn)
  18. Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmen Yeterlikleri (21dk 13sn)
  19. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğretmen (19dk 51sn)
  20. Kapsayıcı Eğitimin Kalitesi (20dk 39sn)

6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

  1. Atmosfer, Hava, İklim ve İklim Değişikliği İlişkisi (20dk 44sn)
  2. Türkiye İklimi ve Kurak Bölgeler (19dk 40sn)
  3. İklim ve Çevre Üzerindeki Etkiler (18dk 58sn)
  4. İklim Sisteminin Bileşenleri (23dk 58sn)
  5. Güneş Radyasyonu ve Küresel Enerji Dengesi (21dk 50sn)
  6. Doğal İklim Değişiklikleri: Levha Hareketleri ve Milankoviç Döngüleri (21dk 48sn)
  7. İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri: Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel Isınma (23dk 40sn)
  8. İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri: Fosil Yakıtların Yakılması ve Ormanlaştırma Bağlamında Küresel Isınma Sorunsalı (23dk 1sn)
  9. Aşırı Hava ve İklim Olayları: Sıcak Hava Dalgaları, Şiddetli Yağışlar ve Kuraklıklar (22dk 49sn)
  10. İklim Diplomasisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü (18dk 10sn)
  11. BMİDÇS Paris Antlaşması ve Sonrası (23dk 53sn)
  12. İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları (18dk 57sn)
  13. İklim Değişikliğinden Etkilenebilirlik ve Uyum (21dk 18sn)
  14. İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği (23dk 21sn)
  15. İklim Değişikliği ve Kentler (23dk 8sn)
  16. İklim Değişikliği ve Yeşil Çatılar (20dk 45sn)
  17. İklim Değişikliği ve Tarıma Etkisi (22dk 53sn)
  18. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Değişikliği (21dk 8sn)
  19. Hava, Su, Toprak Kirliliği ve Çevre Kirliliğinin Kontrolü (22dk 2sn)
  20. Atık Yönetimi ve Sıfır Atık (20dk 21sn)

7. Sosyal Etkileşim ve İletişim

  1. İletişimin Ögeleri (19dk 12sn)
  2. İletişimin İşlevleri (19dk 42sn)
  3. İletişimin Sınıflandırılması (23dk 39sn)
  4. İletişim Becerileri - I (23dk 18sn)
  5. İletişim Becerileri - II (23dk 59sn)
  6. Etkili İletişimde Dil, Kültür ve Değerlerin Önemi (21dk 54sn)
  7. İletişim Engelleri - I (20dk 58sn)
  8. İletişim Engelleri - II (17dk 16sn)
  9. Eğitim Ortamlarında Ekolojik Sistem Yaklaşımı - I (19dk 58sn)
  10. Eğitim Ortamlarında Ekolojik Sistem Yaklaşımı - II (20dk 2sn)
  11. Eğitim Ortamlarında Ekolojik Sistem Yaklaşımı - III (20dk 46sn)
  12. Eğitim Ortamlarında Ekolojik Sistem Yaklaşımı - IV (20dk 51sn)
  13. Okul İklimi ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı Arasındaki İlişkiler - I (21dk 43sn)
  14. Okul İklimi ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı Arasındaki İlişkiler - II (20dk 30sn)
  15. Okul İklimi ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı Arasındaki İlişkiler - III (20dk 45sn)
  16. Okul İklimi ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı Arasındaki İlişkiler - IV (24dk 10sn)
  17. Eğitim Sistemi İçerisinde Ekolojik Sistemin İşlevi - I (20dk 56sn)
  18.Eğitim Sistemi İçerisinde Ekolojik Sistemin İşlevi - II (20dk 36sn)
  19.Eğitim Sistemi İçerisinde Ekolojik Sistemin İşlevi - III (22dk 42sn)
  20.Eğitim Sistemi İçerisinde Ekolojik Sistemin İşlevi - IV (22dk 41sn)

8. Dijital Yetkinlik

  1. Dijital Yetkinlik: Kavramlar, Tanımlar, Dijital Okuryazarlık ve Öğretmen Yeterlikleri (23dk 24sn)
  2. Dijital Yetkinlik: Kavramlar ve Tanımlar, Dijital Teknolojiler ve Hukuksal Boyut (21dk 13sn)
  3. Dijital Yeterliklerin Oluşum Süreci ve Değerler (15dk 42sn)
  4. Yeterlikler Nereden Gelmektedir? (19dk 34sn)
  5. Dijital Yeterlikler İçin Temel Değerler (22dk 16sn)
  6. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri - I (18dk 59sn)
  7. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri - II (23dk 18sn)
  8. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri - III (24dk 52sn)
  9. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri - IV (22dk 22sn)
  10. Yeterlik Çerçeveleri İçin Ortak Sorular ve Dijital Yeterliklerin Güncellenme İhtiyacı (20dk 17sn)
  11. Dijital Öğrenme Ortamları (19dk 4sn)
  12. Gelişen Teknolojiler – Mevcut ve Yakın Gelecekteki Teknolojik Eğilimler (18dk 44sn)
  13. Öğretim İçin Yeterliklerle İlişkilendirilmiş Dijital Teknolojiler (23dk 22sn)
  14. Dijital Yetkinlikleri Kazandırmak İçin Okul Düzeyinde Gereksinimler (22dk 49sn)
  15. Dijital Yetkinlik Konu Özeti (18dk 33sn)

9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

  1. Güvenli Okul Kavramı (25dk 58sn)
  2. Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı (28dk 37sn)
  3. Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet (21dk 0sn)
  4. Güvenli Okul ve İletişim (25dk 32sn)
  5. Yabancı Eğitimi ve Güvenli Okul – I: Türkiye ve Göç Süreci ile Yabancıların Eğitimi ve Eğitim Güvenliği (23dk 15sn)
  6. Yabancı Eğitimi ve Güvenli Okul – II: Kültürlerarası İletişim ve Farklılıklarda Farkındalık (24dk 8sn)
  7. Sosyal Uyum ve Entegrasyon – I: Vatandaşlık Bilinci ve Eşitlik Yasası (20dk 50sn)
  8. Sosyal Uyum ve Entegrasyon – II: Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar ve Eğitim Politikaları (25dk 4sn)
  9. Oyun Bağımlılığı, Etkileri ve Tedbirler (22dk 29sn)
  10. Okullarda Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Desteklenmesi: Okulda Şiddet, Risk Faktörleri, Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar (25dk 20sn)
  11. Okullarda Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Desteklenmesi: Sosyal Duygusal Öğrenmenin Boyutları ve Güvenli Okulda Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri (17dk 33sn)
  12. Şiddetin Önlenmesi: Barışyapıcılık/Arabuluculuk Tanımları ve Barışyapıcılık Süreci (21dk 36sn)
  13. Şiddetin Önlenmesi: Okullarda Barışyapıcılık/Arabuluculuk Uygulamaları (26dk 5sn)
  14. Zor Kişiliklerle İletişim – I: Zor İnsanın Tanımı ve Davranışları (27dk 37sn)
  15. Zor Kişiliklerle İletişim – II: Zor İnsanlarla Birlikte Yaşamak ve Çalışmak Konusunda Yöntem ve Öneriler (25dk 28sn)

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI İLE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İlgili mevzuatı gereği uzman öğretmen unvanı için öğretmenlerin 180 saatlik, başöğretmen unvanı için ise uzman öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından aşağıda belirtilen açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1) Adayların eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekmektedir.
2) Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekmektedir. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldığında turuncu, tamamlandığında ise yeşil renkli olmaktadır. Tüm videolar izlendiğinde (ikon yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacaktır. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu vardır. Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin “Eğitim Detayları” kısmından mutlaka kontrol edilmelidir.

3) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı, 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 05 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
4) Başöğretmenlik Eğitim Programı, 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 19 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
5) Eğitimlerde süre uzatımı kesinlikle olmayacaktır.
6) Video eğitimlerin yanında video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler ayrıca ÖBA’da paylaşılmıştır. (Eğitim başlatıldığı veya eğitime devam et denildiğinde eğitim görseli altında yer alan “Eğitim Hakkında” kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer almaktadır.) Sadece yazılı içeriğin okunmasıyla “eğitimi tamamlama şartı” yerine gelmemektedir.
7) Video içerikleri ile yazılı dokümanlar arasında, birinin yazı dili diğerinin konuşma dili olması nedeniyle bazı farklılıkların olması kaçınılmazdır.
8) Sınav eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda, “yazılı doküman içeriğinden” sorumlu olacaktır.
9) İşitme engelli öğretmenlerimiz için eğitimlere işaret dili eklenmiştir.
10) Görme engelli öğretmenlerimiz için yazılı dokümanlara erişebilirlik çalışması yapılmıştır.
11) Şikâyet ve talepleriniz için Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖBA'ya giriş için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM