İlk kez 15 Ocak 2023 de öğretmenlerin bazıları, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikten kaynaklanan ek tazminat parası alacaklar. Ancak memur maaş zammının bir kısmı maaşlardan sonra ödeneceği için ek tazminatların da bir kısmı maaş farkları ile ödenecek. Öğretmenlerin merak ettiği ek tazminat farklarını hesapladık. İşte ayrıntılar:

15 Ocak'tan itibaren öğretmenler için ödenecek uzman öğretmen ve başöğetmen ek tazminat miktarı, özel hizmet tazminatı tavanı uzman öğretmenlikte 1-2 derece için 60, diğer dereceler için 50 ve Başöğretmenlikte 1-2 derece için 120, diğer dereceler için 100 ile çarpılarak bulunacak.

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı: 9.500*Maaş Katsayısı*x (x=60,50,120,100)

Memur maaşlarına yapılan yüzde 16,48 maaş zammı 15 Ocak'ta öğretmenlerin bordrolarına yansıdı ancak daha sonra meclisin onayından geçen yüzde 13,52 ek zam oranı yansımadı. Dolaysıyla öğretmenler ek tazminatları için yüzde 13,52 lik farkı, maaş farkları ile birlite alacaklar. Peki bu fark ne kadar, her iki maaş zam oranına göre uzman öğretmen başöğretmen ek tazminatlarını hesaplayarak cevaplandırdık.

OCAK 2023 DE ÖĞRETMENLERİN MAAŞ FARKLARIYLA BİRLİKTE ALACAĞI EK TAZMİNAT FARKLARI

1-2.dereceden aylık alan Uzman öğretmen ödeme fark ücreti: 257,08 TL
Diğer derecelerden aylık alan Uzman öğretmen ödeme fark ücreti: 214,24 TL 

1-2.dereceden aylık alan Başöğretmen ödeme fark ücreti: 514,16 TL 
Diğer derecelerden aylık alan Başöğretmen ödeme fark ücreti: 428,48 TL 

Yüzde 16,48 zamlı maaş katsayısına göre ek tazminatlarda uygulanacak Ocak 2023 özel hizmet tazminatı tavanı9.500* 0,388580 =3.691,51  (%16,48)

15 Ocak 2023'de Ödenecek Ek Tazminat Miktarları (%16,48 zamlı)

1-2.dereceden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ödeme ücreti: 2.214,90 TL
Diğer derecelerden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ek ödeme ücreti: 1.845,75 TL 

1-2.dereceden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 4.429,80 TL 
Diğer derecelerden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 3.691,50 TL 

2023 Ocak, Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran'da Ödenecek Ek Tazminat Miktarı (%30 zamlı)

Yeni maaş katsayısına göre 2023 ilk altı ayda ek tazminatlarda uygulanacak yüzde 30 zamlı 2023 yılı özel hizmet tazminatı tavanı= 9.500* 0,433683 = 4.119,98

1-2.dereceden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ödeme ücreti: 2.471,98TL
Diğer derecelerden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ek ödeme ücreti: 2.059,99 TL 

1-2.dereceden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 4.943,96 TL 
Diğer derecelerden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 4.119,98 TL