MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi" güncellendiğini duyurdu.Ve şu açıklama yapıldı:

İlgili Yönetmeliğin  "Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu" başlıklı 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen nakil ve geçişler listesine, Sağlık Bakanlığınca "Ektodermal Diplazi" hastalığının eklenmesi uygun bulunmuştur. Buna bağlı olarak söz konusu liste güncellenmiştir.

ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞLERİNE ESAS TEŞKİL EDEN HASTALIKLAR LİSTESİ ŞU TEMEL HASTALIKLARDAN OLUŞUYOR:

HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
KARDİOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI
METABOLİZMA HASTALIKLARI
NÖROLOJİK HASTALIKLAR
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
NEFROLOJİK HASTALIKLAR
KAS İSKELET SİSTEMİ
ORGAN NAKİLLERİ
ROMOTOLOJİK HASTALIKLAR
ENDOKİNOLOJİK HASTALIKLAR
DERİ HASTALIKLARI

Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi için TIKLAYINIZ

ZEKİHABER.COM