ÖĞRENCİ TABLETLERİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ

Yeni eğitim-öğretim programlarında yer alan bilgiyi, beceriyi, değerleri ve kavramları soru- cevap gibi geleneksel öğretim yoluyla öğrenciye aktarmaya çalışmak günümüz koşullarında mümkün değildir. Öğrencilerin istenen davranışlara ulaştırılabilmesi için bilgiyi ezberlemek yerine sosyal ortamlarda kendilerini yetiştirmeleri ve yapılandırmaları aynı zamanda da deneyim kazanarak ve yaşayarak öğrenmeleri gerekmektedir. Bu da öğretim sistemimizde görsel ve işitsel araçların kullanılması gerektiğinin bir göstergesidir. Ülkemizde okullarda kullanılan akıllı tahta ve tablet bilgisayarlar FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi kapsamında yaygınlaştırılmıştır. Tablet bilgisayarlar okullara dağıtılmış ve eğitimciler için de tabletlerin kullanımıyla ilgili bilgi ve eğitim verilmiştir.

 Tablet Bilgisayarların Kullanımı

Çoğu eğitimci tablet bilgisayarları; ders kitaplarındaki soruların ekrana yansıtılmasıyla öğrenme olayının hızlandırılması ve buna bağlı olarak zamandan tasarruf edilmesi, harita, küre, maket gibi ders araç gereçlerinin internet bağlantısı kullanılarak açılmasında, geometri ve matematik gibi çizim ve şekilli soruların fazla olduğu derslerde daha rahat çizim yapabilmek amacıyla, İngilizce derslerinde okuma, dinleme ve bazı edat gruplarının ezberletilmesinde, ders anlatımının video, görseller ve animasyonlar yardımıyla öğrenciye aktarılmasında ve sayılabilecek daha birçok yarar sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

 Eğitimcilerin Tablet Bilgisayarlar Hakkında Düşünceleri

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre eğitimcilerin tabletler hakkındaki görüşlerinin üç temel gruba ayrıldığını söylemek mümkündür. İlk grup tablet bilgisayarların okullarda kullanılmasını şartsız desteklerken ikinci grup ise tablet bilgisayarların kullanımını şartlı desteklemiştir. Üçüncü grup ise tablet bilgisayarların eğitim öğretimde kullanılmaması gerektiğini söylemiştir. İlk gruptaki eğitimcilere göre tablet bilgisayarlar renkli sunum, video, animasyon ve öğretici çeşitli oyunların kullanılmasında önemli rol oynamakta ve öğrencilerin odaklanmasına ve motivasyonunun artmasına yardımcı olmaktadır. İkinci gruptaki eğitimcilere göre ise tablet bilgisayarların kullanılmasına önlem alınması gerekmektedir.

Tablet bilgisayarların oyun gibi öğrenme amaçlı kullanılmaması ve sürekli denetim altında tutulması gerektiği belirtilmiştir. Son gruptaki eğitimciler ise tablet bilgisayarların avantajdan çok dezavantaja sahip olduğunu vurgulamıştır. Tablet bilgisayarların kullanımının amacı dışına çıktığı ve öğrencinin yazma konusunda tembelleştiği, öğrencilerin ödev yaparken kes-kopyala-yapıştır metodunu uyguladığı gözlemlendiğinden dolayı bir grup eğitimci tabletlerin kullanımının gereksiz olduğunu savunmuştur.

Zekihaber.com