Öğrenme ve öğretme süreçleri deneme sınavı-1

Modül 1 - Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik Öğrenme ve öğretme süreçleri deneme sınav soruları

Cevaplar testin sonunda

Bu konudan, Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 soru sorulacak.

Modül 1 - Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik Öğrenme ve öğretme süreçleri deneme sınav soruları

Cevaplar testin sonunda

Bu konudan, Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 soru sorulacak.