Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı ÖBA " Öğrenme ve Öğretme Süreçleri" 34 sayfadan oluşan konu anlatımı-çalışma kitapçığını aşağıdan pdf olarak indirebilirsiniz.

19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan Kariye Basamakları (Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik) Sınavı konularından biri de " Öğrenme ve Öğretme Süreçleri" konusudur. Bu konudan Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 tane soru sorulacak..Sınavda 100 adet soru sorulacak. Yazılı sınavda 70 soruyu doğru yapan öğretmen sınavı kazanmış olacak. Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

ÖBA Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik "Öğrenme ve Öğretme Süreçleri" çalışma kitabını İNDİR

234 sayfalık Uzman Öğretmenlik ve 290 sayfalık Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitapları konu konu aşağıdan indirilebilir

Uzman Öğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik soruları ve cevapları Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik soruları ve cevapları

Başöğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri

ZEKİHABER.COM