EYT ile emekli olmayı düşünen öğretmenler kurumuna/okuluna aşağıdaki dilekçe örneğinde gibi bir dilekçe ile okuluna başvurması gerekiyor. 

Emekli olmak için başvuru yapacak EYT li öğretmenler aşağıdaki dilekçeyi pdf yada word olarak indirebilirsin. Dilekçede boşlukları doldurup okul idaresine vermeleri yeterli.

Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabilecekler. Ancak öğretmenlerin bu işlemle birlikte görev yaptıkları kuruma dilekçe vermeleri gerekiyor. 

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran-Temmuz aylarında

 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 331’nci maddesinde öğretmenlerin emekliliği şu şekilde düzenleniyor.: “Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”

Ancak norm fazlalığı gibi özel durumlarda öğretmenler EYT dilekçesi ile okul döneminde de emekli olabilirler.

Öğretmen EYT Emeklilik Dilekçe Örneği (pdf ve word)

EYT Dilekçesi PDF olarak İNDİR

Word formatında İNDİR