19 Kasım yapılmasına karar verilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri devam ederken sınavın iptal olması için bazı sendikalar, öğretmenler sosyal medyada seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Bu tartışma devam ederken zaman zaman ilginç tespitler var. Bu tespitlerden gözümüzü çarpan bazı konuları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bunlardan bazıları sınavda tez, 10 yıllık süre, ..

Öğretmen kariyer basamaklarında absürtlükleri bir öğretmenimiz şöyle derlemiş:

A. Yüksek lisans ve lisans tamamlama çelişkisi
1. Herhangi bir alanda yükseklisans (tezli/tezsiz) yapanlar muaf.
2. Örneğin; Lise matematik öğtretmenliği puanı daha düşük olduğu halde, 5 yıl okuduğu için lise öğretmeni muaf. Ortaokul öğretmeni değil.
3. Eğitim fakültesi(öğtermenlik) dışı bir bölüm okuyup lisans tamamlayanlar muaf ancak öğretmenlik mezunları sınava tabii.

B. Süre tamamlama çelişkisi
1. Askerlik yaptığı için 10 yıl çalışan erkek öğretmen sınava giremiyecek.Fakat kadın öğretmen girebilecek.(Pozitif ayrımcılık diyelim buna:))
2. 10 yıl çalışan ile 19 yıl 11 ay çalışan aynı kazanıma sahip olacak. 

C. Uzaklık çelişkisi
1. 20 yıl ve üstü hizmeti olan ortalama 40 yaş üstü bir öğretmeni, tamamen ezber ve konsantrasyon gerektiren bir eğitim süreci sonunda çoktan seçmeli bir sınavla kariyerlendirme akla, bilime. realiteye, vicdana aykırıdır. 

(Facebooktan alıntıdır)

Twitter'da sendikaların tepkileri