Öğretmen Bilişim Ağı(ÖBA) Eğitimleri-Seminer Listesi-Tarihleri ve Saatleri

Öğretmenlerden isteyen 24 Ocak- 4 şubat 2022 tarihleri arasında ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)'nda istedikleri konudan eğitim alarak sertifika sahibi olabilecek.

Öğretmen Bilişim Ağı(ÖBA) Eğitimleri-Seminer Listesi-Tarihleri ve Saatleri

İsteyen öğretmenler, 24 Ocak- 4 şubat 2022 tarihleri arasında ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)'nda istedikleri konudan eğitim alarak sertifika sahibi olabilecek. ÖBA'da yapılacak seminer listesi,seminer tarih ve saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

24 Ocak - 04 Şubat 2022 yarı yıl tatilinde öğretmenler, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) www.oba.gov.tr adresi üzerinden uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

ÖBA'ya MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapılabilecek

Öğretmenler MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ekte  yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine isteğe bağlı olarak katılım sağlayabilecekler.

Bu eğitimler hizmetiçi eğitim kapsamında düzenlenecek olup eğitimi tamamlayan öğretmenler MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden sertifikalarını alabileceklerdir.

24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 (ÖBA) ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ LİSTESİ

ÖBA üzerinden şu konularda seminer yapılacak. Bir kaç gün içinde hangi seminerin hangi tarih ve saatte yapılacağı, ÖBA web portalında açıklanacak.

1)İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri

2)Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri

3)Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

4)Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri

5)İlk Yardım Uzaktan Eğitimi Semineri

6)Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri

7)Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri

8)İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

9)Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri

10)Etkinlik Temelli Ders Tasarımı

ÖBA Seminer Konuları ile ilgili ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1)İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri

Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. İzzet ARI 
Hedef Kitle: Öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iklim değişikliği ve çevre konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 
Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı
•    İklim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
•    İklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olur.
•    İklim için önemli dalga boylarını açıklar.
•    Radyasyon dengesi hakkında bilgi sahibi olur.
•    İklim değişikliğini etkileyen faktörleri açıklar.
•    Küresel ilkim değişikliği ve etkilerini açıklar.
•    İlkim değişikliği ve afetler arasındaki ilişkiyi açıklar.
•    İklim değişikliği ile mücadele politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
•    Enerji verimi kavramını açıklar.
•    Enerjiyi verimli kullanmak için yapılması gerekenleri sıralar.
•    Yenilenebilir enerji teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
•    Küresel kalkınma gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olur.
•    Kirlilik kaynakları ve kirlilik kaynaklarının iklim üzerindeki etkilerini açıklar.

2)Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri

Eğitim Görevlileri:  DenizTemiz Derneği Derneği İşbirliğinde,  Çağıl TOPARLAK ALKAN, Dağhan Mehmet YAZICI, Ersin ÖZER
       Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler
       Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri:
•    Sıfır atık felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
•    Sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
•    Sıfır atık yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
•    Atık oluşumunu önlemenin önemini açıklar.
•    Atık pramidi hakkında bilgi sahibi olur.
•    Sıfır atık yönetim sisteminin iş yerlerinde oluşturulmasına yönelik aşamaları sıralar.
•    Sıfır atık yönetim sisteminde alınacak önlemleri sıralar.
•    Sıfır atık belgesi hakkında bilgi sahibi olur.
•    Sıfır atık belgesi alabilme koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
•    Atıkların geri dönüştürülme süreçlerini açıklar.
•    Kirliliğin temel kaynaklarını açıklar.
•    Kirliliği önleme ve çevre üzerindeki bireysel sorumluluklarını açıklar.
•    Yedinci kıta hakkında bilgi sahibi olur. 

3)Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

Eğitim Görevlileri: Dr. Ayşe Göksu KAYA ÖZHAN, Gülçin HASPOLAT SAYMAZ ve Seçil COŞKUN
Hedef Kitle: Öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Patent,  Marka, Tescil, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı
•    Fikri ve sınai mülkiyet hakları kavramını açıklar.
•    Tasarım ve marka uygulamalarına ilişkin araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
•    Patent sistemini açıklar.
•    Patent başvurusu üzerindeki hak tesisi ve patent teşviklerini açıklar.
•    Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) ile Avrupa Patenti (EP) arasındaki farkları açıklar.
•    Patent veri tabanlarının kullanımını açıklar.
•    Patent araştırmasına ilişkin örnek uygulamalar yapar.
•    Patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapar.
•    Tescil işlemlerini yapar.

4)Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri

Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Nevzat ÖZEL
Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kütüphane organizasyonu ve kullanımı konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı
•    Okul kütüphanelerinin tanımını yapar.
•    Okul Kütüphanelerinin amaç ve işlevlerini açıklar.
•    Okul kütüphanelerinde politika geliştirme hakkında bilgi sahibi olur.
•    Okul kütüphanelerinin unsurlarını açıklar.
•    Bilgi okuryazarlığı kavramını açıklar.
•    Bilgi okuryazarlığı niteliklerini sıralar.
•    Bilgi gereksinimlerini tanımlar.
•    Bilgi erişim sistemleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olur.
•    Bilgi kaynakları ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olur.
•    Bilginin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.

5)İlk Yardım Uzaktan Eğitimi Semineri

Eğitim Görevlisi: Prof. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK
Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin temel ilk yardım konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 
Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı
•    Genel ilk yardım bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
•    Hasta /yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesini yapar.
•    Temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) uygulamalarını yapar. 
•    Kanamalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
•    Yaralanmalarda ilk yardımı uygular.
•    Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardımı yapar.
•    Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
•    Bilinç bozukluklarında ilk yardım uygulamalarını yapar.
•    Zehirlenmelerde gerekli ilk yardımı yapar.
•    Hayvan ısırmalarında gerekli ilk yardımı yapar.
•    Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında gerekli ilk yardımı yapar.
•    Boğulmalarda ilk yardım uygular.
•    Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular

6)Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri

Eğitim Görevlisi: Dr. Merve ÖKTEN
Hedef Kitle: Öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin korunmaya muhtaç çocukların eğitimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Seminerin Hedefleri:
•    Geçici koruma kavramını tanımlar.
•    Geçici koruma statüsündeki çocukların hakları hakkında bilgi sahibi olur.
•    Göç ve zorunlu göç kavramlarını tanımlar.
•    Zorunlu göçün çocuklar üzerindeki etkilerini açıklar.
•    Zorunlu göç eden çocuklara rehberlikte öğretmenin rolünü açıklar.
•    Geçici koruma statüsündeki çocuklarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
•    Şiddet ve zorbalık kavramlarını tanımlar.
•    Şiddet ve zorbalığı önlemede öğretmenin rolünü açıklar.
•    Akran danışmanlığı kavramını açıklar.
•    Akran danışmanının taşıması gereken nitelikleri açıklar.
•    Akran danışmanlığının geçici koruma statüsündeki çocuklar üzerindeki etkilerini açıklar.
•    Psikolojik sağlamlık kavramını tanımlar.
•    Psikolojik sağlamlık artırmaya yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
•    Psikolojik sağlamlık artırmada öğretmenin rolünü açıklar.
•    Ailede psikolojik sağlamlık geliştirmenin önemini açıklar.

7)Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri

Eğitim Görevlileri: Dr. Ali Zafer SAĞIROĞLU, Dr. Asu ALTUNOĞLU, Dr. Asu ALTUNOĞLU, Dr. İbrahim Halil YILMAZ, Prof. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI ve Prof. Dr. Cem Ali GİZİR
Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar.
Seminerin İçeriği Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Seminerin Hedefleri
•    Dünyada ve Türkiye’de göç ve göç eğilimlerini açıklar.
•    Geçici koruma altındaki çocukların psikosoyal durumları hakkında bilgi sahibi olur.
•    Geçici koruma altındaki çocukların psikososyal durumlarına uygun destek hizmetlerini yürütür. 
•    Geçici koruma altındaki çocukların eğitim haklarını açıklar.
•    Geçici koruma altındaki çocukların yaşadığı travmatik olayları tanımlar.
•    Geçici koruma altındaki çocuklarda travmatik bir olaydan sonra görülen davranış değişikliklerini açıklar.
•    Travma sonrası stres tepkilerini normal tepkilerden ayırt eder.
•    Kriz durumuna yönelik uygun müdahale yöntemleri uygular.
•    Kültüre duyarlı psikolojik danışma yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur 
•    Kapsayıcı okul ortamının önemini açıklar. 

8)İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Eğitim Görevlileri: Ally KENSINGTON, Raff CUTOLO, Laura MOULTON
Hedef Kitle: İngilizce Öğretmenleri
Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin İngilizce dil öğretimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 
Seminerin Hedefleri:
•    Kelime öğretiminde biçim-sözdizimsel analizi açıklar.
•    Kelime öğretiminde ön ek, son ek ve köklerin kullanımına yönelik etkinlik tasarlar.
•    Hikâye anlatımının temel prensiplerini ders planlarında uygular. 
•    Yabancı dil eğitiminde kelime öğretiminin temel prensiplerini açıklar.
•    Kelime öğretim materyallerinde olması gereken genel özellikleri açıklar.
•    İngilizce öğretim süreçlerinde kelime öğretimi yöntem ve tekniklerini kullanır.
•    Farklı seviyelerdeki öğrencilere yönelik kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.
•    Yabancı dil eğitiminde telaffuz öğretiminin temel prensiplerini açıklar.
•    Farklı telaffuz öğretimine yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.
•    Telaffuz öğretim süreçlerine yönelik etkinlik tasarlar.

9)Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri

Eğitim Görevlileri: Onur BAYGINER, Beytullah ÇİÇEK, Umut KARAMAN, Murat KOÇALİ, Sebahattin SOYLU, Yasin ÇORAKLİ ve İlker CANDAN
Seminere Kimler Katılmalı: Öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Seminerin Hedefleri:
•    Çoklu ortam içeriklerinin tasarımını kullanır.
•    Etkileşimli içerik tasarımı yapar.
•    Etkileşimli içerik senaryosu oluşturur.
•    Eğitimde yaşanan dijital dönüşümü açıklar.
•    Etkileşimli içerik kavramını açıklar. 
•    Etkileşimli içerik araçlarına örnekler verir. 
•    Uzaktan eğitim ve etik kavramlarını bilir.
•    VFabrika kurulum ve aktivasyonu yapar. 
•    VFabrika şablonları ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur. 
•    Geliştirilen uygulamaları EBA portalına yükler.  
•    Lumi Programını internetten indirir ve kurar
•    H5p paketlerini ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
•    Zoom programı ek özelliklerini kullanarak sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar. 

10)Etkinlik Temelli Ders Tasarımı

Eğitim Görevlisi: Burcu SEL
Seminere Kimler Katılmalı: Öğretmenler
Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkinlik temelli ders tasarımı konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Seminerin Hedefleri
•    Etkinlik temelli öğretim kavramını açıklar.
•    Etkinlik temelli öğretimin önemini açıklar.
•    Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayanan etkinlik temelli öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur.
•    Etkinlik temelli öğretimde etkinliklerin hazırlanması süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
•    Etkinlik hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
•    Hayat bilgisi dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
•    Matematik dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
•    Fen bilimleri dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
•    Sosyal bilgiler dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
•    Etkinliklere alternatif uygulamalar hazırlar.
•    Uygun ölçme ve değerlendirme araçları kullanır.

ÖBA EĞİTİMLERİ PDF HALİ için TIKLAYIN 

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022, 08:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER