MEB, öğretmenlerin 6 şubat 2023 pazartesi günü yaşanan deprem felaketi nedeniyle iki haftadır yapılamayan eğitim-öğretim süresince yapılaman dersler ve hafta içi kursları yapılmış sayılarak ek ders ücretlerini alabileceğini duyurdu. Bu konuda yasal düzenleme yapıldı.

Buna göre öğretmenlerin 6,7,8,9,10,13,14,15,17,18 şubat 2023 tarihlerinde ders programında yer alan dersleri yapmış sayılarak ek ders ücretleri ödenecek. Ayrıca 11-12 şubat tarihlerinde yada hafta içinde MEB kursları için ek ders ücreti ödenecek.

Ancak haftalık nöbet ücreti ödenmeyecek.Ayrıca ders dışı çalışmalar için de fiilen yerine getirilemediği için ek ders ücreti ödenmeyecek.

Ders dışı eğitim çalışmaları
MADDE 17- (Değişik: 30/06/2010 tarihli ve 2010/681 sayılı BKK) (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır. (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

MEB DEPREM NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERİN EK DERS ÜCRETİYLE İLGİİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlanabilecek.

"Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Malatya'da incelemelerini sürdüren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor. Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı. Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak." dedi."

Normalde,kar ya da bugünlerde olduğu gibi afet nedeniyle okullar tatil olduğunda bu durum valiliklerce ya da bakanlıkça açıkça belirlenmelidir.Bu nedenle MEB bu konuda ayrıca bir düzenleme yaptı.

* Ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevleri ek ders ücretleri üdenmeyecek.
* Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler; fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan ek ders görevleri ve bu bağlamda eğitim öğretime destek görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
* Hafta sonu olan kurs, DYK, iYEP ek ders ücretleri ödenmeyecek.
* Hafta içi DYK, İYEP ek ders ücretleri ödenecek. 

ÖNERİ: İsteyen öğretmen arkadaşlarımız, bu iki haftalık sürede yapılamayan dersler için alacakları ek ders ücretleri deprem nedeniyle bağış yapabilirler. Bunu öğretmenlerimizin bir çoğunun düşüneceğini biz de adımız gibi biliyoruz.Ancak hatırlatmanın yararlı olacağını düşündük.Takdir değerli öğretmenlerimizin tabi!