18 Haziran 2023 tarih ve 32225 sayılı resmi gazete yayınlana yönetmelik değişikliği ile 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla zorunlu hizmeti bulunan öğretmenler, zorunlu hizmet affının yürürlüğe girmesiyle beraber bu hizmeti yapmış sayılacaklar.

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
 
Diğer yandan Bakan Tekin, bir başka paylaşımında ise Pictes öğretmenlerine işaret ederek, özellikle deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde gündeme gelen, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet puanlarına dahil edilmesi taleplerinin de karşılanacağını belirterek, "Bu da hayırlı olur inşallah." bilgisini paylaştı.
 
Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulması için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16.06.2023 tarihi itibariyle MEB'de görev yapan sözleşmeli yada kadrolu öğretmen fark etmeksizin zorunlu hizmetten muaf olacaklar.

2023 Eylül'de göreve başlayacak öğretmenler hariç!

Ataması yapılıp ancak Eylülde göreve başlayacak olan öğretmenlerle ilgili yönetmelikte ek bir düzenleme olmadığı için bu öğretmenler zorunlu hizmete tabi olacaklar. Zorunlu hizmet affı, Madde-42 de yer alan değişiklikte de görüldüğü gibi, 18 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayan öğretmenleri kapsamaktadır.

Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Öğretmenler için getirilen hizmet affıyla ilgili "Öğremten atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklik 18 Haziran 2023 tarih ve 32225 sayılı resmi gazete şu şekilde yayınlandı. Değişiklik 18 Haziran 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Zorunlu Hizmet Affı MEBBİS'e İşlendi

Öğretmenlerin zorunlu hizmet affı MEBBİS bilgilerine işlendi. Şu anda mevcut görevdeki öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlülüğü olan kimse kalmamış oldu.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler” ibaresi eklenmiştir.

(Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler 
(YENİ )MADDE 41 – (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;

a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler  ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, ..)

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

(YENİ) MADDE 42 – (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 16/06/2023 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdür. (2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.)

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar

(YENİ) MADDE 44 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 16/06/2023 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler, muaf tutulur.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Öğretmenlerin zorunlu hizmet afıyla ilgili yorumları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN, 16 Haziran'dan itibaren öğretmenler için zorunlu hizmet affını twitter sosyal medya hesabından duyurdu. Gece yarısı gelen zorunlu hizmet affı müjdesine öğretmenlerin çoğu sevindi. Öğretmenler, bakanın bu twitine kısa sürede yorum yağmuruna tuttu:

-13 yıllık bir sorunun bir gecede çözülmesi... 🙏👏👏 teşekkür ederiz Sayın Bakanım,
-İlk defa bir MEB bakanın vermiş olduğu karardan olumlu etkileniyorum nice bakan geçti ilk defa diyorum ve muhtemelen bu kararın başına bir iş gelir :)
-Bereket versin  o zaman Gaziantep Yeditepe’de kalmaya devam edeceğim hiç zor olmadı doğu görevi 
-Sayın bakan,bu kadar mağduriyetin yaşandığı bir senede üstelik eski bakanın verdiği söz varken, ek atamanın açıklanmaması  için herhangi bir nedenin olmadığını düşünüyoruz. Sizlerden de atama bekleyen öğretmenler için biraz empati yapmanızı rica ediyoruz.#EkAtama2022ninHakkı