MEB 8 Temmuz 2021 tarihinde il içi ve il dışı tayin tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Ayrıca il içi tayin isteyecek öğretmenlerin merak ettiği emekli öğretmenlerin yerleri açık olarak gösterilmesine karar verildi.

MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün illerden gönderdiği 8 Temmuz 2021 tarihli  ve "2021 Yılı İl İçi ve İller Arası  Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı yazıda , 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde emekli olacak öğretmenlerin yerlerine de atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için atama işleminin yapılacağı tarih olan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar emeklilik onayları alınan ve kendilerine tebliğ edilerek ayrılış işlemi bildirilen öğretmenlerin MEBBİS’te emeklilik durumlarının işlenerek eğitim kurumlarının normlarının boşaltılmasını istedi.

MEB bu konuda şu yazıyı illere gönderdi.

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu.
 b) Personel Genel Müdürlüğünün 09.06.2021 tarihli ve 26238518 sayılı yazısı.
 c) 2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer  Değiştirmelerine İlişkin Duyuru.
 ç) Personel Genel Müdürlüğünün 09.06.2021 tarihli ve 26238515 sayılı yazısı.
Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için hazırlanan ilgi (a) duyuru ilgi (b) yazı ile; iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için hazırlanan ilgi (c) duyuru ilgi (ç) yazı ile tüm valiliklere gönderilmişti.

Söz konusu duyuruların "Ğ. Başvuru ve Atama Takvimi" başlıklı bölümlerinde güncelleme yapılmış olup güncel takvimler yazımız ekinde gönderilmiştir.

Yapılan güncelleme sonrasında 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde “Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı” işleminin tarihi 27 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Öğretmenlerin emekliliği” başlıklı 331 inci maddesinin birinci fıkrasında: “Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır…” denilmektedir.

Bu bağlamda 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde emekli olacak öğretmenlerin yerlerine de atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için atama işleminin yapılacağı tarih olan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar emeklilik onayları alınan ve kendilerine tebliğ edilerek ayrılış işlemi bildirilen öğretmenlerin MEBBİS’te emeklilik durumlarının işlenerek eğitim kurumlarının normlarının boşaltılması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve güncellenen takvimlerin iliniz eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere duyurulması ayrıca öğretmenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin yukarıda açıklanan işlemlerin aksatılmadan ivedilikle tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında gereğini;

Arz ve rica ederim.

2021 YILI ÖĞRETMENLERİN GÜNCELLENEN İL  İÇİ VE İL DIŞI ATAMA TARİHLERİ

2021 Yılı İl İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

2021 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları 08-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. 27 Temmuz 2021 tarihinde atamalar valiliklerce yapılıp sonuçlar açıklanacak.2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemleri yapılacak.

2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları 30 Temmuz 2021 - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise ilişikler kesilip yeni okullarda görevlere başlanacak.