Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.Öğretmenlik Meslek Kanunu İle İlgili Konularda Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı - 10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu 

1-Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında kaç öğretmeni kapsayacak?

MEB'de 1 milyon dolayında öğretmen görev yapıyor. 

2-Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlik ayrımı ortadan kalkacak mı?

Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar 

3-Yeni kanunda öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı uygulaması devam edecek mi?

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı artık yapılmayacak. 

4-MEB, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hangi planlamaları yapacak?

Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek. 

5-Öğretmenlerin kariyer basamakları nasıl olacak?

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak .10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar ve maaşlarında 2000 lira artış yapılacak. 

6- Uzman öğretmenlik için aday sayısı nedir?

75 bin dolayında öğretmenin uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor.MEB'de görev yapan 10 yılını doldurmuş 600 bine yakın öğretmenin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından uzmanlık sınavına girebilecek. 

7-Başöğretmenlik için öğretmen aday sayısı belli midir?

75 bin uzman öğretmen, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başöğretmenlik için aday adayı olacak.

8-Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilave haklar verilecek mi?

10 yılını doldurmuş öğretmenler, yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar.Doktorasını tamamlamış 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak 

9-Yeni kanun, öğretmenlerin 3600 ek gösterge imkanları üzerine neler getirecek?

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

10-Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? Soruları kim hazırlayacak? Sınav konuları nasıl belirlenecek?

uzman öğretmenlik için 180 saat ve başöğretmenlik için 240 saatlik eğitimler düzenlenecek. Eğitimi değerlendirmeniz için eğitimler sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapmanız lazım. Bu amaçla sınav yapılacak. Bu nedenle de sınavlar doğrudan alınan eğitimle ilişkili olacak. Dolayısıyla tedirgin olunacak bir durum söz konusu değil. Kaldı ki yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz uzman öğretmenlik için yapılan sınavdan muaf olacaklar. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmenlik için yapılan sınavdan muaf olacaklar.

Buna göre, aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar, başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.