2023-2024 MEB DYK Öğrenci ve Öğretmen Başvuruları 2023-2024 MEB DYK Öğrenci ve Öğretmen Başvuruları

Öğretmenlerin ve sendikaların merakla beklediği, Anasaya Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptaline karar verdi. 

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip GEYLAN, iptal kararıyla ilgili sosyal medyada görüşlerini paylaştı. 5 yıl hizmeti olanlar uzman, 5 yıllık uzman öğretmenler başöğretmen olarak değerlendirilmeli dedi.

Eğitim-Bir-Sen ise CHP nin öğretmenlerin mağduriyetine kapı araladığını dile getirdi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları iptal edilmedi

Anayasa mahkemesinin verdiği kararda öğretmenlerin ilgilendiren en önemli husus; uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlikle ilgili mesleki gelişim alanlarıyla ilgili iptal kararının verilmiş olması.

Yani öğretmenlikte kariyer basamakları, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları iptal edilmedi.Süre iptali de yok. Eğer mecliste adım atılmazsa 10 ve 20 yıl aynen devam edecek.

İptal edilenler arasında, aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı.

Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlikle ilgili mesleki gelişim alanlarıyla ilgili iptal kararı verildi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi.

İptal kararıyla ilgili sendika başkanlarının görüşleri-yorumları

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip GEYLAN

"Anayasa Mahkemesi ÖMK kararını verdi. Şimdi sıra MEB’de. Bakanlık hızlı şekilde kanundaki eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi amacıyla harekete geçmelidir.
Zaten Anayasa Mahkemesi kararı sonrası ÖMK’da düzenleme yapılması elzem hale gelmiştir.
Bir önceki Bakanın da söz verdiği şekilde, uzmanlıkta 5 yıl hizmet süresi düzenlemesi ve 20 yıldan fazla hizmeti olan öğretmenlerin uzmanlıkta bekleme süresinin kaldırılması başta olmak üzere beklenen değişiklikler hızlıca yapılmalıdır.
Eğitimin tüm paydaşlarıyla çalışma yapılarak yeni kanun en hızlı şekilde TBMM gündemine getirilmelidir.
ÖMK, adına yakışır şekilde öğretmenlerin muhatap olduğu tüm süreçleri ihtiva etmelidir.
Kariyer basamakları hizmet yılı esasına göre düzenlenmelidir. 5 yıl hizmeti olanlar uzman, 5 yıllık uzman öğretmenler başöğretmen olarak değerlendirilmelidir.
ÖMK, öğretmene şiddete yönelik caydırıcı müeyyideler ve önleyici tedbirleri ihtiva etmelidir.
Kadrolu öğretmen istihdam modeli ÖMK’da yerini bulmalıdır.
Liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen bir yönetici atama sistemi mutlaka kanuni zemine kavuşturulmalıdır.@tcmeb daha önce 17 yıl sürüncemede bırakıldığı gibi  yine öğretmenlerimizi mağdur edecek gecikmelere meydan vermemelidir."

Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali YALÇIN: "MEB, Mağduriyet Oluşmasının Önüne Geçecek,Vaatleri ve Beklentiyi Karşılayacak Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Hemen Harekete Geçmelidir

Siyasi irade ve TBMM, yasal düzenleme zorunluluğunu ve gerekliliğini, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütünü yönünden ele almalı; kanunun eksikliklerini, hatalarını ve yanlışlarını da bu vesileyle düzeltmelidir."

Eğitim-iş Başkanı Kadem Özbay:"AYM öğretmenlik mesleğine hakaret niteliğindeki sözde kanunun hukuksuzluğunu tespit etti! Şimdi @TBMMresmi ve @tcmeb daha önce yapmadığını yapmalı, eğitimin tüm bileşenlerini davet etmeli, kıdem yılı esaslı hakkaniyetli bir düzenleme ivedilikle hayata geçirilmeli! Biz varız!

Eğitim-Bir-Sen: "CHP yine öğretmenlerin mağduriyetine kapı araladı.CHP tarafından 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi, aralarında kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğine dair madde olmak üzere Kanunun bir kısım maddesinin iptaline karar verdi."

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu:"Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı maddelerini iptal ettti. Milli Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin öğretmenlerin uzun zamandır ortaya koyduğu talepleri dikkate alarak yeni ÖMK teklifini meclis tatile girmeden TBMM'ye göndermelidir."