2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre göre hazırlanmış 1.Dönem il/ilçe ve Okul Ortak Yazılı Sınavlar Konu Soru Dağılım Tabloları Örnekleri İndirin

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlardan önce sınavlarda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının ilgililer tarafından hazırlanması ve öğrencilere duyurulması gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı örnek konu soru dağılım tabloları rehber kabul edilerek il/ilçe ve okullarda yapılacak olan ortak sınavlarda kullanılmak üzere, ilçe zümre başkanları ve Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından belirlen konu soru dağılımları belirlenmesi gerekiyor. 

Öğretmenler okullarında yapacakları ortak sınavlarda konu soru dağılım tablosunda belirtilen kazanımlar ve soru sayılarını dikkate alacaklardır. Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

Buna göre hazırlanan örnek il/ilçe ve okullarda yapılacak 1.dönem 1.ve 2. ortak yazılı sınavlar için hazırlanan örnek soru dağılım tabloları. Bu tablolalar ilden ile, okuldan okula farklılık gösterebilir.

Ortaokul 1.Dönem 1.ve 2. Ortak Yazılı Konu Soru Dağılım Tabloları (Örnek)

Türkçe
Matematik 
Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  
İngilizce

Lise 1.Dönem 1.ve 2. Ortak Yazılı Konu Soru Dağılım Tablosu Örnekleri (Örnek)

Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Almanca
Matematik
Temel Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji

1.Dönem il/ilçe, okul geneli ortak 1.ve 2.yazılı ortak sınav soruları herhangi bir senaryoya göre hazırlanıp öğrencilere duyurulacak.


Örneğin il/ilçe genelinde yapılacak 2023-2024 yılı 1.dönem 1.yazılı soru konu/kazanım dağılımları:

3-Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.
1-Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
7-Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
1-Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir.
2-Dayanıklılık kavramını açıklar.
3-Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf Yıllık Planlar (2023-2024) Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf Yıllık Planlar (2023-2024)

Örneğin okul genelinde yapılacak; 

2023-2024 yılı 1.dönem 1.yazılı 1.senaryoya göre (8 soru) soru konu/kazanım dağılımları:

1-Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
1-Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.
3-Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
1-Dayanıklılık kavramını açıklar.
2-Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.


2023-2024 yılı 1.dönem 1.yazılı 3.senaryoya (9 soru) göre soru konu/kazanım dağılımları:

1-Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
1-Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.
4-Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
1-Dayanıklılık kavramını açıklar.
2-Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.


2023-2024 yılı 1.dönem 1.yazılı 5.senaryoya (10 soru)göre soru konu/kazanım dağılımları:

1-Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
1-Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.
4-Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
2-Dayanıklılık kavramını açıklar.
2-Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

Ülke Geneli 6.Sınıf ve 9.Sınıf 1.Dönem Ortak Yazılı Sınavlar Test Olacak

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecektir. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yapılacaktır.

- Ortak yazılılar 2023-2024 yılı 1.dönem 6.sınıf Türkçe ve Matematik, 9.sınıf Edebiyat ve Matematik derslerinde uygulanacak Ortak yazılı soruları bu seneye mahsus çoktan seçmeli (test) olacak.
- Diğer yıllar açık uçlu (klasik) sorular kullanılacak.
- Ortak yazılıda sorular MEB tarafından açıklanan kazanımlara uygun hazırlanacak ve kağıtlar MEB tarafından okunacak.
- Değerlendirme 100 üzerinden yapılacak.
- Sonuçlar e-okul üzerinden duyurulacak. 
- Ortak yazılılara belirtilen kurallar dahilinde özel okullar da katılacak.
- Ortak yazılı olan günler başka sınav yapılmayacak.
- Eğitim öğretime ise devam edilecek.
- Ülke geneli, il/ilçe de yapılan sınavlarda okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. Sınavların ağırlığı diğer sınavlarla aynı olacaktır.

Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzu Bakanlık tarafından, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav kılavuzu ise millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacaktır.

ZEKİHABER.COM