Okul öncesi öğretmenleri okullarda tüm kademelerde uzaktan eğitim öğretim yapılırken, okul öncesinde yüz yüze yapılmasının adaletsizlik olduğunu belirterek sosyal medyadan mücadele ediyorlar..

Bunun için twitter’da #okulöncesineadalet çalışması yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. MEB Bakanı Ziya Selçuk’u etiketleyerek karardan geri adım atılmasını istiyorlar.

İşte okul öncesi öğretmenlerin dile getirdikleri:

-Bakan Selçuk “Bir çocuğumuz Allah esirgesin bu hastalıktan mustarip olsa bunun telafisi yok, ama eğitimi telafi ederiz” (29 Mart, ahaber)

-Bizler kendini geliştiren değişime yeniliğe açık ÖĞRETMENLERİZ tıpkı diğer öğretmenlerimiz gibi. 1.sınıf 2. Sınıf nasıl yapıyorsa biz de yapabiliriz.Diğer branşlara gösterdiğiniz özeni, önemi bize de gösterin.

-MEB bünyesindeki tüm öğretmenler aynı meslek adı altında toplanır ve aynı mevzuata tabi tutulmaktadır. Bu yüzden MEB E bağlı tüm öğretmenlere eşit davranılmalıdır. #okulöncesineadalet

-Risk varsa hepimize var. Köy okulundayım taksiye günlük 100 lira veriyorum Tek olduğum için kalorifer yanmıyor, soğuk, sınıfı havalandiramiyoruz. Çocuklar üşüyor etkinlikleri montlarla berelerle yapıyoruz Sesimizi duyun lütfen #okulöncesineadalet
@ziyaselcuk

-Bunca insan ki aralarında farklı branş öğretmenleri de var günlerdir bir hak arayışına soktunuz. Yıllardır türlü haksızlıklar yapıldı okulöncesine sustuk ama bu yaşam hakkı nasıl susalım

-Tüm kamu kurumlarında esnek çalışmaya geçilmişken birebir temas etmek zorunda kalan biz okul öncesi kademesi ne olacak?

-Okuldaki hizmetliler bile esnek çalışmaya geçmiş. Okul öncesi öğretmenleri okulların demirbaşları oldular. Sınıflarımız pandemi şartlarına göre temizlenmiyor. Okula gelen tek sınıf olduğumuz için kaloriferler yanmıyor. Bakanım @ziyaselcuk bizler #okulöncesineadalet istiyoruz.-

-Tablo felaketi gösteriyorken okulöncesinin yüz yüze hem de 5 gün okula gitmesi hangi vicdana sığar. Okulöncesi de en az diğer kademeler kadar pekala uzaktan eğitimi yönetebilir #okulöncesineadalet

-OkulÖncesineAdalet istiyoruz! Çünkü tüm kademeler alınan doğru kararla uzaktan eğitim yapıp hayatlarını riske atmazken okul öncesi öğretmenleri alınan yanlış kararlar yüzünden her gün okula gidip hayatını riske atıyor.

Celal DEMİR-ZEKİHABER.COM