MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi (OSTD) çalışması yapıldığını duyurdu.


 MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Çalışması" duyurusu:

Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliği ile okul ve sınıf tabanlı değerlendirme uygulamalarının ihtiyaçlar doğrultusunda teşvik edilmesi ve dezavantajlı öğrenciler de göz önünde bulundurularak alan bazında ölçme ve değerlendirme eğitim programlarının oluşturulması amacıyla "Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi (OSTD) çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında on bir ayrı alanda (Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor, müzik, yabancı dil, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, yönetici ve sınıf eğitimi) kılavuz kitapları hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında hazırlanan kitaplara ulaşmak için ilgili dersin adının üzerine tıklayınız.

Türkçe için TIKLAYINIZ

Matematik için TIKLAYINIZ 

Fen Bilimleri için TIKLAYINIZ

Sosyal Bilgiler için TIKLAYINIZ

Görsel Sanatlar için TIKLAYINIZ

Beden Eğitimi ve Spor için TIKLAYINIZ

Müzik için TIKLAYINIZ

Yabancı Dil (İngilizce) için TIKLAYINIZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri için TIKLAYINIZ

Yönetici için TIKLAYINIZ

Sınıf Eğitimi için TIKLAYINIZ

Kaynak:MEB