MEB, Okullar Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilecek? sorununa cevap verdi.

MEB’in açıkladığı ‘Okul Profili Değerlendirme Projesi’ne göre okullar 50 dolayında ölçüte göre değerlendirilecek. Koşulları elverişsiz olanlara pozitif ayrımcılık yapılarak daha çok kaynak aktarılacak. Böylece okullar arasında eşitliğin sağlanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ‘Okul Profili Değerlendirme Projesi’ni MEB Şura Salonu’nda düzenlenen toplantıyla açıkladı. Projedeki önemli başlıklar şöyle:

İYİLEŞTİRME EKİPLERİ

Doğru müdahaleyi yapabilmek için öncelikle veriye dayalı sorunu görebilmek ve teşhisi doğru koyabilmek adına sistemle bütünleşecek ‘İyileştirme Ekipleri’ oluşturulacak. Bu kapsamda, okullar, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve bakanlık bünyesindeki ekipler sorumlu oldukları okullarda veriye dayalı eylem planları hazırlayarak hızlı ve etkili çözümler sunacak. Öğretmenler de yeni eğitim programları, sertifika ve yan alan yetkinlikleri ile sürecin merkezinde olacak.

OKUL GELİŞİM PLANLARI

Okulların yol haritasını oluşturacak olan ‘Okul Gelişim Planları’ öğretmen ve okul yöneticileriyle birlikte hazırlanacak. Her okulun kendi ihtiyaçları ve kendi yapısı kapsamında oluşturduğu planlar bir yazılım üzerinde görülebilecek, okulun ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesinde öğretmen ve okul yöneticinin kararı esas alınacak. Haftalık, aylık ve yıllık eylem planları oluşturulacak. Uygulamalar izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenecek.

Okul gelişim planları sayesinde, okulun ihtiyacından zamanında ve detaylı bir şekilde haberdar olunup ihtiyacı görme ve ihtiyacı giderme süreci hız kazanmış olacak. Var olan veya oluşabilecek sorunlar öngörülerek, yerinde ve hemen çözüm üretilecek. Okul gelişim planlarıyla okulun hangi alanda desteklenmesi gerektiği ortaya çıktığında Bakanlık imkân ve kaynakları her okula ihtiyacı oranında adil olarak dağıtılacak. Şartları elverişsiz olan okullara pozitif ayrımcılık yapılarak, imkânı görece daha iyi olan okulların gelişimi de ihtiyaçları doğrultusunda desteklenerek ve iyileşme sürdürülebilir kılınacak.

BİR YIL SONRA YENİ PROFİL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeyi açıklarken, “Tıpkı parmak izi gibi, okullarımızı kendi içinde bulundukları şartlar ve sahip oldukları imkânlarla değerlendireceğiz” dedi ve özetle şunları söyledi: “Amacımız okullarımızı yarıştırmak değil, iyileştirerek aralarındaki imkân ve öğrenme farkının azalmasını sağlamak. Bunu yapabilmenin temel şartı bazı okulları önceliklendirmek ve her okula eşit bir muamelede değil adil bir muamelede bulunmak. Öncelikle okulun gelişim modelini geliştireceğiz. Okulun gelişim alanları, ‘akademik’, ‘sosyal, sportif, kültürel etkinlikler’, ‘projeler’ ve ‘kurumsal kapasite’ olarak belirlendi. Ortalama 50 dolayında ölçüt var. Okulun fiziksel altyapısı, hangi sosyo-ekonomik bölgede olduğu, kaç tane ücretli öğretmenin bulunduğu gibi parametrelere bakılacak. Bu çalışma pilot olarak şu anda devam edecek. Ve okulun bir yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak. Okulun sağladığı gelişmeyi mobil olarak izleyeceğiz. Bir yılın sonunda istediğimiz hedeflere ulaşamadıysak, niye ulaşamadığımızın, bunun sebeplerinin analiz edilmesi söz konusu olacak.”

HÜRRİYET