Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı ÖBA "Ölçme ve Değerlendirme" 40 sayfadan oluşan konu anlatımı-çalışma kitapçığını aşağıdan pdf olarak indirebilirsiniz.

19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınav konularından biri de "Ölçme ve Değerlendirme" konusudur. Bu konudan Uzman öğretmenlik sınavında 12, Başöğretmenlik sınavında 8 adet soru sorulacak.Sınavda toplam 100 soru sorulacak. Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik yazılı sınavlarında 70 soruyu doğru yapan öğretmen sınavı kazanmış olacak. Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

ÖBA Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik "Ölçme ve Değerlendirme" çalışma kitabını İNDİR

234 sayfalık Uzman Öğretmenlik ve 290 sayfalık Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitapları konu konu aşağıdan indirilebilir.

Uzman Öğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Başöğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri

1 Ocak yılbaşı tatilinde öğretmenlere ek ders ücretleri ödenir mi, ödenmez mi? 1 Ocak yılbaşı tatilinde öğretmenlere ek ders ücretleri ödenir mi, ödenmez mi?

ZEKİHABER.COM