Anasayada Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanununun (ÖMK) iptali istemiyle açılan davada yetkili sendikaları dinlemeye kararı almıştı. Bu karar 5 Temmuz 2023 de uygulanacak. Bakalım ÖMK; Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar alacak? Öğretmenler merakla bekliyor..

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin iptal başvurusunu ele alan anasyasa mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını 5 Temmuz'da dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi 5 Temmuz 2023'de Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş eğitim sendikalarını dinleyecek. 

4-8 Eylül Öğretmenlerin mesleki çalışma programları 4-8 Eylül Öğretmenlerin mesleki çalışma programları

Bu kapsamda sendikaların twitter'da, ÖKM iptali ile ilgili görüşmeyle ilgili açıklamaları:

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcısı Ramazan Çakırcı şu paylaşımı yaptı: 

"Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası
Eğitim-Bir-Sen olarak, yetkili sendika olmanın getirdiği sorumluluğun farkındayız ve 5 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi heyetinin önünde öğretmenlerin sesi olacağız.  Bir taraftan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, adının hakkını veremediğini, bir meslek kanunu niteliği taşımadığını, bir milyonu aşan öğretmenlerin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında beklentilerini karşılamadığını ifade edip, kanunun hatalı yanlarını ve eksikliklerini söyleyeceğiz; diğer taraftan, öğretmenlerin yeniden mağdur edilmelerine fırsat vermeyecek, Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla elde ettikleri haklarını koruyacak, yeniden bir 16 yıl daha beklemek zorunda kalacakları bir sonucun çıkmamasını esas alacak bir tutum içinde olacağız...."

Eğitim-İş:

"Öğretmenlik Meslek Kanununun (ÖMK) iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi, 5 Temmuz'da Sendikamızı dinleme kararı aldı.ÖMK sürecinde eğitim emekçilerinin itirazlarını en güçlü ve en gür şekilde tüm Türkiye'de alanlara taşıdık.5 Temmuz'da Anayasa Mahkemesinde tüm eğitim emekçilerinin savunmasını yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz.
Hukuki ve mevzuat açısından hazırlıklarımız tamamlandı. Bu konuda sözü olan herkesin görüşlerini almak istiyoruz. Düşünceleriniz bizim için kıymetlidir. Katkılarınızla daha güçlü olacağız.Haklıyız...Kazanacağız..."