Sağlık Bakanlığı’nın tüm lise ve orta okullarda başlattığı “Sağlık ilgili fiziksel uygunluk karnesi”ne ilişkin ilk rapor Türkiye istatislik kurumu genelince kaleme alındı. E-okul sistemine entegre edilen karne uygulamasındaki veriler, 10-14 yaş grubu erkek öğrencilerin yüzde 17,3’sinin az kilolu, yüzde 15’inin şişman; kız öğrencilerin ise yüzde 15’inin az kilolu, yüzde 20’sinin şişman olduğunu ortaya koydu. 15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 17’si az kilolu, yüzde 8’i şişman; kız öğrencilerin yüzde 15’i az kilolu, kız öğrencilerin yüzde 5’inin şişman olduğu anlaşıldı.  Karne verileri “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli yaşam sistemi 2018-2023” yıllarınca geçerli; halkımızın obezite ile mücadelesini seviyeli ve kademeli bir şekilde artırmak, dengeli ve yeterli beslenme ve düzgün bir şekilde fiziksel aktivite yapma amacıyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program ile yılda iki kez öğrencilerin sağlıklı fiziksel aktivite yapma özellikleri ölçülüyor. Gelişmiş diğer birkaç ülkede de gerçekleştirilen bu uygulamanın, orta ve uzun sürede öğrencilerinin gelişimlerinin gözlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması için yararlı olduğu ölçülüyor. KARNE VERİLERİNİ SADECE ÖĞRENCİNİN VELİSİ GÖREBİLİYOR Okullarda okutulan Beden eğitimi dersi ve spor dersi görevlilerinin izlenimiyle gerçekleştirilen uygulamada, mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü gözetleniyor.Alınan ve gözetilen Referans verilerene göre çıkarılan sonuçlar ışığında fiziksel aktivitenin yükselmesi  için bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor. Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi, okullarda okutulan ana karnedeki beden eğitimi ve spor ders notunu etkilemiyor. Çocuklara ait bu bilgiler tamamen gizli tutuluyor ve yalnızca her çocuğun kendi velisine E-okul veri tabanından ulaşımına izin veriliyor. MEKİK, ŞINAV, ESNEKLİK VERİ SONUÇLARI Mekik testi veri bilgilerine göre ; 10-14 yaşındaki  erkek ve kız öğrencilerin mekik uygulama sonuçları yeterli. Ve 15-18 yaşındaki erkek öğrenciler ile 15 yaşındaki kız öğrencilerin uygulamaları oldukça iyi, 16-18 yaşındaki kızların mekik uygulama verileri ölçü alınan değerden daha düşük. Şınav testi veri bilgilerine göre; 10-13 yaşındaki erkek öğrencilerin şınav uygulama sonuçları yeterli . 14 yaşındaki erkek öğrencilerin şınav uygulama  ortalaması ölçü alınan değerlere yakın. 10-11 yaşındaki kız öğrencilerin şınav uygulamaları sonuçları yeterli. 12-14 yaşındaki kız öğrencilerin şınav uygulama ölçüleri referans alınan değere yakın. 15 yaşındaki erkek öğrencilerin şınav uygulama ölçüleri referans alınan değere yakın. 17-18 yaşındaki erkek öğrencilerin tüm kız ve erkeklerin şınav uygulamaları ölçüleri yeterli. 15-18 yaşındaki kız öğrencilerin ise şınav uygulama ölçüleri referans alınan değerin altında. Otur-uzan esneklik uygulama verilerine göre 10-14 yaşındaki kız öğrencilerin ölçüleri referans alınan değerin altında. 15-18 yaşındaki erkek öğrencilerin otur-uzan esneklik ölçüleri yeterli iken aynı yaştaki  kız öğrencilerin uygulama ölçüleri referans alınan ölçülerin altında.