Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavına (ÖKBS) Hazırlık ÖBA "Özel Eğitim ve Rehberlik" 34 sayfadan oluşan konu anlatımı-çalışma kitapçığını buradan pdf olarak indirebilirsiniz.

19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav konularından biri de "Özel Eğitim ve Rehberlik" konusudur. Özel Eğitim ve Rehberlik konusundan Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 adet soru sorulacak.Sınavda toplam 100 soru sorulacak. Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik yazılı sınavlarında 70 soruyu doğru yapan öğretmen sınavı kazanmış olacak. Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

Bu konuya Uzman öğretmenlik sınavına girecek öğretmenlerin daha çok çalışması gerekir. Çünkü uzmanlık sınavından en çok soru sorulacak konulardan biri de bu kodu. Öte yandan, uzman öğretmenlik sınavında, başöğretmelik sınavına göre 3 soru daha fazla sorulacak.

ÖBA Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik "Özel Eğitim ve Rehberlik" çalışma kitabını İNDİR 

234 sayfalık Uzman Öğretmenlik ve 290 sayfalık Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitapları konu konu aşağıdan indirilebilir

Uzman Öğretmenlik Konu Çalışma Kitapları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

EKYS 2024 Sınav takvimi belli oldu, EKYS hangi tarihte yapılacak? EKYS 2024 Sınav takvimi belli oldu, EKYS hangi tarihte yapılacak?

Başöğretmenlik Konu Çalışma Kitapları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri

ZEKİHABER.COM