Mesleki Yeterlilik Kurumu, tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 29 farklı meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar işçiler için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı. 29 farklı meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

     

BELGEYE SAHİP OLMAYANLAR 12 AY SONRA ÇALIŞTIRILMAYACAK

Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemeyi ve yayımını sağlamayı amaçlıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayınlanan ve tebliğin ekinde de yer alan farklı seviyelerdeki 29 farklı meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

BELGE ŞARTI ARANMAYACAK OLANLAR;

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi almış olan işçiler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okulları ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge şartı aranmayacak.

500 LİRA PARA CEZASI KESİLECEK

Buna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacak. Bu tebliğ hükümlerine karşı gelen  işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan başına 500 lira idari para cezası kesilecek.

BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERDEN BAZILARI

Farklı seviyelerde belge zorunluluğu getirilen meslek gruplarından bazıları, elektrik pano montajcısı, frezeci, inşaat işçisi, köprülü vinç operatörü, liman kuru yük operasyon elemanı, orman üretim işçisi, otomasyon sistemleri montajcısı, otomotiv elektrikçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı, tornacı ve boyama operatörü olarak gösterildi.