Öğretmenlere 1.ara tatil mesleki çalışmanın ikinci gününde yapılacaklar çalışmalardan biri ve en önemlisi, MEB'in ilk kez bu yıl yayınladığı "9.Sınıf beceri temelli etkinlik kitapları"nın tanıtımı yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 16-20 Kasım 2020 mesleki çalışma programı online (çevrim içi) yapılıyor.

Seminerin ilk günü şu çalışmalar yapıldı

Seminer çalışmasının 1.günü 16 Kasım 2020 pazartesi günü saat 09:30-10:00 arası, öğretmenlere, EBA'dan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI, Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme yaptı daha sonra MEB Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK saat 10:00 da canlı konuşma yaptı.

Ardından da  her okul müdürü,öğretmenler zümresi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinin, uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak değerlendirilmesini yaptılar.

17 Kasım Salı günü seminerde yapılacak çalışmalar

Seminer çalışmasının ikinci günü, yani 17 Kasım Salı günü tüm öğretmenler 2020-2021 eğitim öğretim yılında aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını online olarak yapacaklar. 

Bilinçli internet kullanım konusunda paylaşım yapılacak

Daha Rehber öğretmen/psikolojik danışman/ Okul müdürü/Müdür yardımcısı tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, https://orgm.meb.gov.tr/www/brosurler/icerik/1364 adresinde yer alan öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme videolarından oluşan “ Bilinçli İnternet Kullanımı” e-broşürlerinin paylaşımı yapılacak.

"Mesleğim Hayatım" portalının ve bu portal içerisinde aşağıda yer alan modüllerin tanıtımı yapılacak.Bu kapsamda;
a) https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photo s/2020/02/05/metgem_2020_8sinif_tanitimlari_5e3ad105d345c.pdf adresinde yayımlanan sunum izlenecek.
b) http://meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programlarının ve öğretim materyallerinin incelenecek.

9.Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitapları tanıtılacak

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı http://ogmmateryal.eba.gov.tr adresinde yayımlanan "9.Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitapları" nın tanıtımı yapılacak.Bir de pansiyonlu okullarda görev yapan yönetici ve belletmenlere yönelik “Pansiyon Yönetimi Eğitimi” sunumu EBA’dan izlenecek.

Öğretmen mesleki çalışmanın ikinci günü son olarak, Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir KARLIAĞA 'nın “Medeniyet Bilinci” konulu seminer videoları EBA’dan izlenecek.

Böylece 1.ara tatildeki seminerin iki günü geride kalmış olacak.