2021 İOKBS ile ilgili sık sorulan sorular ve cevaplar

2021 İOKBS ile ilgili sık sorulan sorular ve bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

2021 İOKBS ile ilgili sık sorulan sorular ve cevaplar

2021 yılıda ortaokul ve lise öğrencilerin gireceği bursluluk sınavı kılavuzu yyaımlandı.Kılavuz yayınlanması ile "İOKS'nin yapılacağı tarih" ,"ailede fert başına düşen gelir","hangi dersten kaç soru sorulacak" vb hususlar belli oldu.Bu hususlarla ilgili sık sorulan soruları ve cevapları bir araya sizler için derledik.

1. 2021 İOKBS ne zaman yapılacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktı.Ancak MEB Sınav tarihini erteledi.

2. 2021 İOKBS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?

Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

3. 2021 İOKBS’de verilecek burslardan hangi öğrenciler yararlanamayacak?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

4. 2021 İOKBS'de ailede fert başına düşen miktar kaç lira?

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

5. 2021 İOKBS’de KKTC ve yurt dışındaki öğrenciler sınav başvuru işlemlerini nereden yapacaklardır?
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise 30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

6. 2021 İOKBS’da başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

Öğrencinin;

a.Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b.Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

7. 2021 İOKBS giriş belgesi nereden alınacaktır?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Öğrenciler sınava giriş belgesini bu adrese girerek alabilir, öğrenebilirler.

8. 2021 İOKBS'de 5, 6 ve 7’nci sınıflarda hangi dersten kaç soru sorulacak?

2021 İOKBS’da öğrenciler Türkçeden 25, Matematikten 25, Fen Bilimlerinden 25, Sosyal Bilgilerden 25 toplamda 100 sorudan sorumlu tutulacaklardır.

9. 2021 İOKBS'de 8.sınıfta hangi dersten kaç soru sorulacak?

2021 İOKBS’de 8.sınıf öğrencileri Türkçeden 25, Matematikten 25, Fen Bilimlerinden 25, Sosyal Bilgiler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)’den 25 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan sorumlu tutulacaklardır.

10. 2021 İOKBS 9, 10 ve 11’inci sınıflarda hangi dersten kaç soru sorulacak?

Öğrenciler 2021 İOKBS’de Türk Dili ve Edebiyatından 25, Matematikten 25, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)’den 25, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)’den 25 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan sorumlu tutulacaklardır.

11. 2021 İOKBS sınav süresi ne kadardır?

Sınav süresi 120 dakika (2 saat) olarak uygulanacaktır.

12. 2021 İOKBS’da öğrenciler, sınava gelirken neleri yanlarında bulundurmaları gerekir?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

13. 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren //www.meb.gov.tr internet

adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

14. 2021 İOKBS sınavına itirazlar nereden yapılacaktır?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (//odsgm.meb.gov.tr) yer alan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 13:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER