2021 Yılı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Kılavuzu

2021 Yılı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru/Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

2021 Yılı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Kılavuzu

Mill Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru/Uygulama Kılavuzu yayımladı.Böylece e-sınavla ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren MEM Müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir.Başvuruların MEM Müdürlüklerince kabul edilmesi neticesinde adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-sınav ücretini yatıracaklardır. 

-Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen adaylar sınav hakkını kullanmış sayılır.

Sınavlarda 50 soru sorulacak

-Kalfalık ve ustalık e-sınavları, alan/dalların alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, usta öğreticilik e-sınavı ise İş Pedagojisi Kurs Programında yer alan öğrenme kazanımlarından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır. 

2020 yılı sınav ücreti

Adaylar, her sınav dönemi için ayrı olmak üzere KDV dâhil 85,00 (seksenbeş) TL e-sınav ücretini sınavın adını seçerek (Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi hesabına) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Halk Bankasına ATM, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden yatırabileceklerdir. Sınav ücretleri, https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.

Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır.

Sınav randevusu oluşturulan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez.Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların da bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

e-Sınav giriş belgesi

Adaylar, e-sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru yaptıkları MEM Müdürlüklerinden esınav giriş belgelerini onaylı olarak teslim alacaklardır. Adaylar, renkli fotoğraflı e-sınav giriş belgelerini sınava başlamadan önce salon görevlilerine ibraz ve teslim etmek zorundadırlar. 

e-Sınav Uygulama Kuralları

Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15
(on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim
Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır. 

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. 

Aday, sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. e-Sınav giriş belgesi salon görevlilerine teslim edilecektir.

Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır. 

Yanlış doğruyu götürmeyecek

-e-Sınav yazılımı, adaylara sorulan soruları, sorulara verilen cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir.
-Adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Değerlendirme, tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
-Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.
-Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-sınava girmek ve beceri sınavından en az 50 almak şartıyla, esınavın %40’ı ile beceri sınavının %60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.
-Ustaöğreticilik sınavında ise 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.  
-Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru cevap/cevaplar dikkate alınmak suretiyle bu
soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir. 
-Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
hesaplanması suretiyle puanlama yapılır. 

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Belge Türü-Soru Sayısı-Grup-Süre

Kalfalıkustalık ve usta öğreticilik e-sınavlarında 50 soru sorulacak.Sistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00-20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak
gerçekleştirilecektir.Oturum süresi: 45 dk 

e-Sınav sonucunu öğrenme

Adaylar, sınav sonuçlarını salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da //esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebilecektir. 

2021 Yılı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 23:53
YORUM EKLE
YORUMLAR
manal
manal - 2 yıl Önce

ustalık sınav sonuçları

SIRADAKİ HABER