Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) İlk Kayıt, Kayıt Yenileme ve Sınav Tarihleri

2020-2021 ve 2021-2022 Yılları Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) İlk Kayıt, Kayıt Yenileme ve Sınav Tarihleri Belli Oldu

Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) İlk Kayıt, Kayıt Yenileme ve Sınav Tarihleri

MEB, Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) sınav takviminde güncelleme yaptı.2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yıllarında Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) İlk Kayıt, Kayıt Yenileme ve Sınav Tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aşağıda, Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) ile ilgili "Sınıf Geçme ve Mezuniyet,yeni kayıt,gerekli belgeler,kayıt yenileme,ders geçme,sınav tarihleri " vb. tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.Bir de mera kedilen soruları ve cevapları bir araya getirdik.Kısaca açık lise öğrencisi okulu ile ilgili merak ettiği ne varsa bu sayfadan öğrenebilir.Zaman zaman güncelleme olursa yazımızda gerekli değişikliği en kısa zamanda yapacağız.

2020-2021 AÇIK ÖĞRETİM ORTOAKULU(AÖO) İLK KAYIT, KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİLERİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 5 Aralık 2020 Cumartesi
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem Üzerinden Yayınlanması:28 Aralık 2020 Pazartesi
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri:4 Ocak - 31 Ocak 2021
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:24 Mart 2021 Çarşamba

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI:27 Mart 2021 Cumartesi
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem Üzerinden Yayınlanması:21 Nisan 2021 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Ortaokulu 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri :26 Nisan - 9 Mayıs 2021
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:30 Haziran 2021 Çarşamba

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI:3 Temmuz 2021 Cumartesi
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 3. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem Üzerinden Yayınlanması :30 Temmuz 2021 Cuma
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Ortaokulu 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri:31 Ağustos -3 Ekim 2021
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönemi Sınav Giriş Belgelerinin Sistem üzerinden Yayınlanması:1 Aralık 2021 Çarşamba

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI:04 Aralık 2021 Cumartesi

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU(AÖO)  İLE İLGİLİ HUSUSLAR - SORULAR VE CEVAPLAR

Açık Öğretim Ortaokul(AÖO) Sistemi:
Açık Öğretim Ortaokulu´nun öğretim sistemi, örgün(öğrencilerin okula gittiği) ortaokullarında yürütülen öğretim programlarıyla aynı olup,programın uygulama şekli uzaktan eğitim teknikleri ile olmaktadır. 

Açık Öğretim Ortaokulu´nda bir öğretim yılı üç dönemden oluşur ve her dönem sonunda “Dönem Sonu Sınavı” yapılır. Dönem sonunda sınavına girilen derslerden alınan puanlar, yılsonu başarı puanını belirler.Sınav puanına göre, 45 ve üzeri alınan puan o dersin başarılmış olduğunu gösterir. Ara sınıftan gelenler ise intibak işlemi sonucuna göre sınava gireceği ders sayısı azalabilir. Sınav sonucunda sınıf ve ders geçme kriterlerini yerine getiren öğrenci, Açık Öğretim Ortaokulu´ndan mezun olur.

Açık Öğretim Ortaoakulunda Sınıf Geçme ve Mezuniyet
Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, getirdikleri öğrenim belgelerine göre Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sitemi üzerinden yapılır. Bu intibaklara göre öğrencilerin sınıf ve dersleri belirlenir. Sınıf ve ders ataması belirlenen öğrenciler dönem sınavlarına katılır. Dönem sınavları sonucunda Açık Öğretim Ortaokulu´nda sorumlu olunan sınıf/sınıflara ait ders/derslerden başarılı olunması durumunda öğrenci mezun olur. Öğrencinin kaç dönem sınava gireceği getirdiği öğrenim belgesine göre belirlenir.

Buna göre (AÖO) Açık Öğretim Ortaokulu´na,

5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda)
6. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda (yaklaşık 1 yılda)
7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda)
8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda)
mezun olabilir.

(AÖO) Açık Öğretim Ortaokulu´nda her dönem sınav sonucunda alınan puan o döneme ait "Yıl Sonu Başarı Puanı" olarak hesaplanır. Dönem sonunda öğrenci iki şekilde sınıf geçer veya mezun olur.

Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

Doğrudan Geçme:Dönem sınavlarında bulunduğu sınıfa ait bütün derslerden 45 ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye veya mezun olmaya hak kazanırlar.

Ortalama İle Geçme:Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, doğrudan sınıf geçerler. 

Açık Öğretim Ortoakuluna Kimler başvurabilir?
Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;
a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,
b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,
e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler. 
Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
1. Öğrenim belgesinin aslı
2. Fotoğraf
3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi
4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi
5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi
6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

Açık Öğretim Ortaokulu´na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir

İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alınır.

Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO)  Kimler kayıt yenileme işlemi yapmalıdır?
Öğrenciler mezun oluncaya kadar açıklanan kayıt tarihlerinde her dönem kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler dönem sınavlarına katılamazlar.

Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO)  Kayıt yenileme için ne yapılmalıdır?
Kayıt yenilemek için kayıt tarihlerinde kılavuzda belirtilen bankalardan birine T.C. kimlik numarası ile sınav bedelini yatırılması yeterlidir. Öğrencimizin bilgilerinde herhangi bir değişiklik varsa halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO)  Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım bedeliniyatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü´nce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek,
dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur. Sisteminde kayıtlı olduğu halde T.C Kimlik Numarası olmayan eski kayıtlı
öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni kayıt , kayıt yenileme başvuru ve sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Yeni kayıt ,kayıt yenileme başvuru ve sınav tarihleri Açık Öğretim Ortaokulu Web Sayfasında bulunan iş takviminde yayınlanır.
Kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına kayıt yaptırdıkları takdirde alınabilirler.Örneğin; 1. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar 2. dönemin sınavına katılabilirler, 2. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar, 3. dönem sınavlarına katılabilirler.

Açık Öğretim Ortaokulu’nda Ders seçme işlemi nasıl yapılır?
İlk kayıt olan ve kayıt yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Ders seçimi yapılmadığı takdirde Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılacaktır. Aşağıda öğrencilerle ilgili örnek ders seçme işlemleri yer almaktadır.
Örnek 1:
6. sınıfa yeni başlamış bir öğrenci 6. sınıfın tamamından ve 7. sınıftan seçtiği 4 dersten sınava girebilecektir. Bu öğrenci ilk sınavda 6. sınıftan 3 dersten ,7. sınıftan 2 dersten başarılı olsun. Kayıt yenileme işlemi yapan öğrenci bir sonraki dönemde 6. sınıftan başarılamayan 3 ders , 7.
sınıftan kalan 4 ders ile 8. sınıftan seçeceği en fazla 4 dersten sınava girebilir.
Örnek 2:
7. sınıfta kayıtlı bir öğrenci 6. sınıftan sorumlu 3 dersi var. Bu öğrenci kayıt yeniletirken 6.
sınıftaki 3 dersten 7. sınıfın tamamından ve 8. sınıftan seçtiği 3 dersten sınava girebilecektir
(Bir dönemde en fazla 12 dersten sınava girilmektedir. Bu sebeple bu öğrenci 8. sınıftan 3
ders seçebilecektir).

Açık Öğretim Ortaokulu’na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?
Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla;
-Beş yıllık ilkokul mezunu olanlar 6. Sınıftan,
-İlkokulların 4. Sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. Sınıftan,
-Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belge tarihi 17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6.sınıftan, 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.sınıftan,
-İlkokul mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan,
-Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları dersin bulunduğu ilk sınıftan,
-Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen
sınıftan eğitimlerine devam ederler.

Tutuklu/hükümlüyüm, Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
Tutuklu veya hükümlüler, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yaralanabilirler. T.C.Adalet Bakanlığınca tüm cezaevi ve tutukevlerinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar. Bu öğretmenler vasıtası ile adaylar Açık Öğretim Ortaokulu’nda okuyabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları cezaevinde gerçekleştirilir.

Engelliyim, Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
%40 ve üzerinde engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren vatandaşlarımız Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden sınav bedeli ödemeden faydalanabilirler. Kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler. Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimiz Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır.

Açık Öğretim Ortaokulu Sınavlarında öğrenciler hangi ünitelerden sorumlu olurlar?
Dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu'nda Kimler ücret muafiyetinden yararlanabilir?
a)Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası,
b)Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babası,
c)Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar,
ç) 5385 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olanlar,
d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,
e)Tutuklu veya Hükümlü olanlar
f) Islah Evinde kalanlar,
g) 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olanlar,
h)% 40 ve üzeri engelli olanlar,
i) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar.

Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgemin faydası var mıdır?
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitimi Merkezi (Çıraklık Eğitimi Merkezi) müdürlüklerince düzenlenmiş Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgesi olanlardan Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler,
6.sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Varsa beşinci sınıf derslerini de alarak yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokulu’na devam ederler.

Açık Öğretim Ortaokulu´ndan öğrenim belgesi(tasdikname) alarak ayrıldım. Tekrar kaldığım yerden eğitim öğretimime devam edebilir miyim?
Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamede ki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler.

Kimlik bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?
En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kimlik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO) Adres ve sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?
En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giderek adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz.

Mezun oldum tamamlama belgemi nereden alabilirim?
Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler tamamlama belgelerini dönem sınavlarından sonra, dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ve eDevlet sisteminden alabilirler.
 

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 22:11
YORUM EKLE
YORUMLAR
SERKAN AKÇINAR
SERKAN AKÇINAR - 12 ay Önce

Merhaba ben orta 2 terk'im tekrardan dışardan bitirmek istiyorum yaşım 43 nereye başvuru yapmam gerekiyor acaba öğrenmek istiyorum.

Cevap: Halk Eğitim Merkezi

Pınar Aydın
Pınar Aydın - 6 ay Önce

Benim yaşım 41 ben ilkokulu bitirdim okula dışarıdan devam etmek istiyorum kayıtlar devam ediyor mu?

SIRADAKİ HABER