MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, lise düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe,biyoloji, fizik, kimya, matematik ve İngilizce derslerine yönelik “Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları”, öğretmenlerin kullanımına sundu.

Lise Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları - PDF İndirin

Tarih sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Coğrafya 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Felsefe 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Matematik 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Fizik 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Kimya 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Biyoloji 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
İngilizce 
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ
Türk dili ve edebiyatı
sınıf içi öğretmen rehber kitabı için TIKLAYINIZ

MEB'in sınıf içi rehber kitaplarıyla ilgili haberi

Öğretmenlerin, geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak öğrencileri süreç odaklı değerlendirmeleri ve ölçme araçlarında çeşitliliğin sağlanması amacıyla lise düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ve İngilizce derslerine yönelik "Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları" hazırlanarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlandı.

Alternatif ölçme değerlendirme örneklerini içeren öğretmen rehber kitapları ile biçimlendirici değerlendirmeye olanak sağlayan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımı konusunda öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenler odası buluşması Konya'da yapılacak Öğretmenler odası buluşması Konya'da yapılacak

Ayrıca kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden performans görevi, portfolyo, proje ve posterin puanlanmasında kullanılan kontrol listesi, dereceleme ölçeği gibi puanlama araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi, etkin bir geri bildirim süreci işletme ve öğrenmenin değerlendirilmesinden ziyade öğrenme için değerlendirmenin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Ağırlıklı olarak alternatif ölçme ve puanlama araçları geliştirildi

Bu amaçlar doğrultusunda, öğretim programlarından farklı bilişsel düzeylerde her sınıf seviyesinde ve sınıf seviyelerine göre 5 ila 7 kazanım seçilerek bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde ağırlıklı olarak alternatif ölçme ve puanlama araçları geliştirildi.

Bazı kazanımlar için ise açık uçlu sorular, çalışma kâğıtları hazırlandı. Seçilen kazanımlara yönelik tek bir ölçme aracı değil, bunun yerine kazanıma uygun olabilecek çeşitli ölçme araçları düzenlendi.

Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait genel beceriler ile derse özgü becerilerin hem geliştirilmesine hem de ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu.

Rehber kitap ile öğretmenlerin seçilen kazanımlar için geliştirilen ölçme araçlarından yola çıkarak rehber kitapta yer almayan kazanımlar için kazanımların bilişsel düzeylerini dikkate alarak yeni ölçme araçları geliştirmesi hedefleniyor.

ZEKİHABER.COM