Zeki Haber

Spor Lisesi Ders Kitapları – EBA Pdf – (2017-2018)

Spor Lisesi Ders Kitapları – EBA Pdf – (2017-2018)

2017-2018 Yılı EBA’da yayınlanan Spor lisesinin ders kitaplarının PDF hallerini buradan da kolayca indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıda lise yönetmeliğinde yer alan spor lisesi ile ilgili maddeleri de ekledik.Spor lisesini ilgilendiren belli başlı hususları böylece öğrenmiş olursunuz.

Spor lisesi bireysel, 9.10.11.ve 12.Sınıf Kitaplarını burada sınıf sınıf derlemeye çalıştık.İstediğiniz kitabı buradan kolayca indirebilirsiniz.

Spor Lisesi ders kitaplarının hepsi de MEB yayınlarına ait.

BİREYSEL SPORLAR DERS KİTAPLARI

Badminton Ders Kitabı  – İndir
Bisiklet Ders Kitabı – İndir
Boks Ders Kitabı – İndir
Eskrim Ders Kitabı – İndir
Güreş Ders Kitabı – İndir
Halter Ders Kitabı – İndir
Judo Ders Kitabı – İndir
Oryantiring Ders Kitabı – İndir

9.SINIF DERS KİTAPLARI

Eğitsel Oyunlar Ders Kitabı – İndir
Takım Sporları Ders Kitabı – İndir
Temel Spor Eğitimi Ders Kitabı – İndir

10.SINIF DERS KİTAPLARI

Genel Jimnastik Ders Kitabı – İndir
Takım Sporları Ders Kitabı – İndir

11.SINIF DERS KİTAPLARI

Spor ve Beslenme Ders Kitabı – İndir
Özel Alan Çalışması Ders Kitabı – İndir
Spor Ders Kitabı – İndir
Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi Ders Kitabı- İndir
Türk Spor Tarihi Ders Kitabı – İndir
Spor Psikolojisi Ders Kitabı – İndir 

12.SINIF DERS KİTAPLARI

Ritim Eğitimi ve Dans Ders Kitabı – İndir
Özel Alan Çalışması Ders Kitabı – İndir
Spor Ders Kitabı – İndir
Spor Sosyolojisi Ders Kitabı – İndir
Spor Yönetimi ve Organizasyonu Ders Kitabı – İndir
Antrenman Bilgisi Ders Kitabı – İndir

Spor Lisesi 2017-2018 Yılı Haftalık Ders Çizelgesi Tablosu

Bu çizelgeden hangi sınıfta hangi dersin haftada kaç saat okutulduğunu,hangi sınıfta haftalık toplam kaç saat ders okutulduğunu ,hangi sınıfta hangi dersin kaç saat seçmeli olduğunu vb…bilgilerin hepsine ulaşabilirsiniz.Oku idareleri planlamayı bu çizelgeye göre yapmak zorundalar.

Lise yönetmeliğinde Spor Lisesini ilgilendiren maddeler(Eylül 2017 değişikliği ile birlikte)

Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar.

Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür.

Fen, sosyal bilimler, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez.

Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından ilan edilir.

Spor Liselerinde Nakil

Komisyon, güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenlerin; spor liselerine ise millî sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıf öğrencilerinin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, boş kontenjan bulunan okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında nakillerini yapar.

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir.

Ortaöğretim kurumlarından; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar (Mülga ibare:RG-16/9/2017-30182) (…) öğretmenlerinin seçimi ve atamaları ile diğer okullara öğretmen atamaları 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(Bu hususların yönetmelik değişikliklerinde değişebileceğini unutmayın…)

Ayrıca,

MEB her öğretim yılı başında spor liselerinin kontenjanlarını yayınlıyor.Mesela 2017-2018 yılında spor liselerine toplam 5.460 öğrenci alındı.Şimdilik Türkiye’de toplam spor lisesi sayısı 68.Önümüzdeki yıllarda bu sayıya yeni spor liseleri eklenebilir.

Zekihaber.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© 2014 - ... Zeki Haber - Tüm Hakları Saklıdır.